ساعت کاری موظفی سال 1400

ساعت کاری موظفی سال 1400

طبق قانون کار ساعت کاری موظفی به ساعت کاری یک کارمند یا کارگر باید برای کارفرمای خویش کار کند تا کارکرد وی طبق قانون اداره کار باشد 
برای محاسبه ساعت کار موظف به شرح زیر عمل می کنیم 
ابتدا روز های تعطیل و جمعه هر برج را از کل برج کسر می کنیم ، عدد به دست آمده را در 7.33 ضرب میکنیم ، عدد به دست آمده ساعت کاری موظف هر برج می باشد  ( نکته برای محاسبه می توان بصورت دستی هم روز کارکرد را جمع زد و در هر دو صورت به یک عدد می رسید ) . پس از به دست آوردن عدد ساعت کاری موظف برای هر کارگر ممکن است به دو صورت باشد .
حالت اول :  ساعت کارکرد کارگر در برج بیشتر از ساعت کاری موظف باشد . در این صورت کل کارکرد را از ساعت کاری موظف کسر میکنیم و باقیمانده ساعت اضافه کار کارگر می باشد .
حالت دوم : ساعت کارکرد کارگر کمتر از ساعت کاری موظف باشد . در این حالت کارگر دارای کسر کار می باشد .

در زیر جدول کامل ساعت کاری موظفی سال 1400 برای شما قرار داده شده است .

ساعت کاری موظفی سال 1400

ساعت کارکرد موظفی کارگران در سال 1400
برج
جمعه تعطیل رسمی به جز جمعه  روز کارکرد ماهانه  ساعات کار موظفی
فروردین 4 6 21 154
اردیبهشت 5 3 23 169
خرداد 4 3 24 176
تیر 4 1 26 191
مرداد 5 3 23 169
شهریور 4 0 27 198
مهر 5 4 21 154
آبان 4 1 25 183
آذر 4 0 26 191
دی 4 1 25 183
بهمن 5 2 23 169
اسفند 4 2 24 176
جمع 52 26 288 2113

 

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به قسمت ساعات کار و اضافه کاری متن قانون کار مراجعه فرمائید 

 

قوانین محاسبه حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

چه کارگرانی مشمول پایه سنوات می شوند

محاسبات عیدی پایان سال 1400

جدول حقوق و دستمزد سال 1400

 

 

برای دیدن قوانین اداره کار به این قسمت مراجعه فرمائید .

 

مطالب مرتبط