حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد یکی از مهمترین بخش های کار یک حسابدار می باشد زیرا در پایان هر برج باید محاسبات حقوق را انجام داده و چند گزارش مختلف تهیه نماید

گزارش اول برای مدیریت می باشد که باید میزان حقوق هر فرد و کسورات و اضافات را محاسبه کرده ، مبلغ کل حقوق پرداختی هر برج و خالص پرداختی را به مدیریت ارائه نماید .

گزارش دوم فیش حقوقی هر کارگر می باشد که باید برای هر یک از کارگران فیشی تهیه و در اختیار آنان قرار دهد .

گزارش سوم برای سازمان تامین اجتماعی می باشد که باید لیست بیمه را تهیه و تا پایان برج بعد به سازمان ارسال نماید.

گزارش چهارم برای اداره دارایی می باشد که باید لیست مالیات حقوق را تهیه و تا پایان برج بعد به دارایی ارسال نمایید .

برای محاسبه حقوق و دستمزد نرم افزار های مختلفی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد اما در صورتی که نرم افزار خاصی ندارد می توانید در اکسل فرمی تهیه کرده و محاسبات هر ماه را در آن انجام دهید .

فرم اکسل حقوق و دستمزد برای شما در این قسمت آماده شده و بزودی بارگزاری می شود .

لیست حقوق شما شامل چند بخش مختلف می باشد .

  • مشخصات پرسنل
  • قسمت حقوق و مزایا که این قسمت شامل حقوق پایه ، اضافه کار ، مزایای قانونی ، حق ماموریت و ... می باشد .
  • قسمت کسورات که این قسمت نیز شامل بیمه سهم کارگر ، مالیات ، مساعده و ... می باشد
  • قسمت آخر نیز خالص پرداختنی هر برج را مشخص می کند .

پس از محاسبه خالص حقوق هر کارگر باید در نرم افزار حسابداری آن را ثبت نماییم که بصورت زیر ثبت می شود .

هزینه حقوق و دستمزد بدهکار

                     جاری کارکنان بستانکار

توضیح اینکه در معین جاری کارکنان باید اسم هر فرد را انتخاب نمود .

هنگامی که لیست حقوق تهیه شد باید برای هر یک از کارکنان یک فیش صادر کرد و به آنها تحویل داد که این فیش هیچ فرقی با لیست محاسبات حقوق ندارد ولی از لحاظ ظاهری بسیار متفاوت می باشد  در زیر یک نمونه فیش حقوق را ملاحظه می کنید .

نمونه فیش حقوقی

فیش حقوق شامل قسمت های زیر می باشد

  • سربرگ فیش حقوق که شامل مشخصات هر فرد می باشد
  • محاسبات حقوق و دستمزد که شامل روز کارکرد و اضافه کار و مزایای قانونی می باشد
  • کسورات حقوق و دستمزد شامل بیمه و مالیات و مساعده و وام می باشد .
  • قسمت آخر نیز خالص پرداختنی می باشد .

نکته : در پایان هر ماه پس از تهیه فیش حقوقی باید از هر فرد امضا گرفته شود تا در آینده هیچ گونه اعتراضی در قبال محاسبه حقوق و دستمزد بوجود نیاید . ( یک نسخه از فیش حقوق دست کارگر باقی می ماند )

 

گزارش تامین اجتماعی 

مهلت ارسال لیست بیمه تا پایان ماه بعد می باشد یعنی اینکه به فرض مثال تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارد لیست فروردین ماه را به سازمان ارسال کنید در غیر اینصورت مشمول جریمه می شود . در صورت عدم ارسال هر لیست ماهانه 2 درصد مبلغ آن لیست را هر ماه جریمه می شوید ( جریمه تا زمان پرداخت قبض جریمه که توسط سازمان صادر می شود برای شما هر ماه انباشته می شود )
لیست سازمان را ابتدا در نرم افزار آفلاین تهیه و سپس برای سازمان ارسال می کنیم . پس از ارسال و تایید نهایی لیست قبض آن را نیز دریافت کنید .
در صورت دریافت خطا باید مشکل را برطرف کرده و مجددا لیست را بارگزاری نمایید یکی از خطا های رایج خطای کد ملی نامعتبر است ، می باشد 
نکته : مبلغ حقوق کارکنان در لیست بیمه و مالیات یکی می باشد

جهت آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه  از این قسمت استفاده نمایید .

محاسبات بیمه 1400

 

تهیه لیست مالیات حقوق

مهلت ارسال لیست مالیات حقوق مانند لیست بیمه تا پایان ماه بعد می باشد .

برای تهیه لیست مالیات حقوق میتوان بصورت آنلاین و آفلاین اقدام به این کار نمود ما در اینجا نحوه تهیه لیست در نرم افزار آنلاین سازمان به آدرس Salary.tax.gov.ir وارد شده و لیست را تهیه کرده و برای سازمان ارسال می کنیم  .

جهت  آموزش نحوه ارسال لیست مالیات حقوق از این قسمت استفاده نمایید .

 

معافیت ماهیانه مالیات حقوق سال 1400

 

 

مطالب مرتبط