حسابداری و تفکیک هزینه ها

حسابداری و تفکیک هزینه ها

تفکیک هزینه ها به نوع فعالیت شرکت بستگی دارد اما برخی از هزینه ها در همه شرکت ها به صورت مشترک می باشد . هزینه های مشترک کلیه شرکت ها به شرح زیر می باشد .

هزینه های توزیع و فروش : به هر هزینه ای که برای فروش کالا انجام می شود گفته می شود مانند هزینه تبلیغات و بازاریابی ، هزینه حقوق بازاریابان و ...

هزینه های مالی : به هر هزینه ای که بابت خدمات مالی انجام می شود گفته می شود مانند کارمزد بانکی و بهره های پرداختی و...

هزینه های ادرای و تشکیلاتی : به هر هزینه های که در دو دسته بالا دسته بندی نشود گفته می شود .

هزینه حقوق و دستمزد : هر هزینه های که مربوط به حقوق و مزایای پرسنل باشد

سایر هزینه ها : هزینه هایی که بصورت ناگهانی اتفاق می افتد مانند هزینه سیل و بازسازی

 

تقسیم بندی شرکت ها بر اساس نوع هزینه کرد


برای دسته بندی های مالی شرکت ها لازم است با انواع مختلف شرکت ها آشنا شویم .
•    شرکت و یا موسسات خدماتی : همانطور که از اسمش پیداست در ازای ارائه خدمات درآمد کسب می کنند مانند شرکت های مسافر بری ، درمانگاه ها و غیره
•    بازرگانی : بنگاه هایی که در قبال خرید و فروش کالا بدون دخالت در تولید آن کسب درآمد میکنند مانند سوپر مارکت ها و یا شرکت های وارد کننده
•    تولیدی :  هر شرکتی که مواد خام و اولیه را به یک جنس آماده فروش تبدیل می کند مانند یخچال سازی ، الیاف
•    پیمانکاری : شرکت هایی که پیمان هایی  با عقد قرارداد برای یک کارفرما انجام می دهند مانند پیمانکاری ساخت و ساز مسکن

برای تقسیم بندی هزینه ها در شرکت های خدماتی و بازرگانی همان تقسیم بندی هزینه ها که بالا عنوان کردیم کافی است.

ولی شرکت های تولیدی به یک عنوان هزینه دیگر نیز نیاز دارند و آن هزینه های تولید است .
هزینه تولید : قیمت تمام شده هر محصول با در نظر گرفتن ریز تمامی هزینه ها هزینه تولید گویند ( توضیح اینکه قیمت تمام شده محصول آماده برای فروش نیز گفته می شود )
هزینه تولید شامل چند بخش می باشد .
•    هزینه های مستقیم تولید : عبارتند از مواد اولیه ، دستمزد مستقیم تولید
•    هزینه های سربار تولید  : عبارتند از کلیه هزینه هایی که در طبقه بندی بالا قرار نگیرند مانند هزینه حقوق نگهبان شب ، هزینه آب مصرفی  

هزینه های تولیدی

نکته : هزینه سربار خود شامل هزینه های سربار مستقیم و هزینه های سربار غیر مستقیم می باشد .

توضیح اینکه هزینه های تولید که در قیمت تمام شده کالا نقش مستیم دارد در هنگام ورود به شرکت تحت عنوان دارایی جاری و یا مواد و کالا دسته بندی شده و پس از فروش به حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته جهت انتقال به صورت سود و زیان دسته بندی می شود .

 

 

مطالب مرتبط