حسابداری مزایای پایان خدمت

حسابداری مزایای پایان خدمت

بصورت کلی دو نوع قرارداد کار وجود دارد رسمی و موقت . در ابتدا به شرح قرارداد رسمی می پردازیم .
تعریف قرارداد رسمی : به قرارداد هایی که مدت آن چند سال است که به افراد دارای این قرار داد کارمندان رسمی گفته می شود .
مزایای پایان خدمت این کارمندان که نام دیگر آن سنوات می باشد برابر است با آخرین پایه حقوق فرد ضربدر تعداد سال های کاری وی که این مبلغ هنگام بازنشستگی و یا استعفای فرد باید به آن پرداخت شود .
حسابدار نمی تواند مبلغ سنوات هر فرد  را در انتهای دوره قرار داد ثبت نمایید چون این کار مغایر با اصول حسابداری است بلکه باید در پایان هر دوره مالی آن را شناسایی و ثبت نمایید . در اینجا حسابی تحت عنوان ذخیره مزایای پایان خدمت در نظر گرفته می شود .
حساب ذخیره یک حساب دقیق نیست اما برای نشان دادن میزان هزینه های یک دوره کفایت دارد مانند ذخیره مالیات حساب ذخیره سنوات هم در پایان هر دوره از میزان سود شرکت کم می کند .
برای مثال کارمندی را در نظر بگیرید که حقوق سال اول وی مبلغ 5،000،000 تومان است در انتهای سال هزینه سنوات آن چه مبلغی می شود . 
برای محاسبه سنوات میانگین پایه حقوق سه ماه آخر فرد را در سال های خدمتش ضرب می کنیم که در مثال ما برای سال اول مبلغ 5،000،000 تومان به عنوان ذخیره سنوات ثبت می شود .


ثبت حسابداری ذخیره سنوات 

هزینه سنوات بدهکار 5،000،000 تومان 
                     ذخیره سنوات بستانکار 5،000،000 تومان 

در سال دوم حقوق فرد 6،000،000 تومان است و سنوات پایان سال ان می شود 12،000،000 تومان که از این مبلغ 5،000،000 تومان آن را سال قبل ثبت کردیم و مبلغ 7،000،000 تومان ان را در پایان سال دوم ثبت می کنیم .
   هزینه سنوات بدهکار  7،000،000 تومان 
                     ذخیره سنوات بستانکار  7،000،000 تومان 

در سال سوم حقوق فرد می شود 10،000،000 تومان و سنوات پایان سال آن مبلغ 30،000،000 تومان گه از این مبلغ هزینه سنوات دو سال قبل را کسر می کنیم و مانده 18،000،000 تومان است که باید ثبت شود 
   هزینه سنوات بدهکار 18،000،000 تومان 
                     ذخیره سنوات بستانکار  18،000،000 تومان 

به همین صورت تا پایان مدت قرارداد فرد محاسبه می شود و در پایان به کارمند پرداخت می شود .
در بیشتر ارگان ها و شرکت ها حساب بانکی برای ذخیره مزایای پایان خدمت ایجاد می شود و هر سال مبلغ کل سنوات کارمندان در آن سپرده گذاری شده و تا پایان قرارداد هر فرد مبلغ سالیانه در آن نگه داری می شود . در بیشتر ارگان های دولتی این مبلغ ( که مبلغ هنگفتی است ) زیر نظر یک گروه افراد نگه داری و یا سرمایه گذاری می شود مانند صندوق مزایای پایان خدمت فرهنگیان.

توضیح اینکه به دلیل بالا بودن میزان مبلغ این صندوق مورد سو استفاده های مالی زیادی قرار می گیرد .


حسابداری سنوات کارگران قرارداد موقت بزودی توضیح داده می شود .

 

 

مطالب مرتبط