آموزش حساب های انتظامی

آموزش حساب های انتظامی

تعریف حساب های انتظامی : به صورت کلی به حساب هایی که بابت امانت و ضمانت ( کالا و یا اسناد ) مورد استفاده قرار می گیرند و دارای ماهیت نباشند را حساب انتظامی گویند . این حساب ها بیشتر برای گزارش دهی مورد استفاده قرار می گیرد و نشان دهنده بدهی ها و یا درآمد های آتی و یا گذشته می باشد .
برای مثال شرکت پیمانکاری جهت تعهد انجام کار چکی را به کارفرما میدهد و هنگام اتمام کار آن چک را دریافت می کند ، ما حسابداران این چک را که فقط جهت ضمانت و نه پاس شدن به کارفرما تحویل شده است را در حساب های انتظامی ثبت می کنیم .
دلیل اینکه به این اسناد انتظامی گویند این است که در پایان دوره مالی نه در صورت سود و زیان و نه در ترازنامه منعکس نمی شود و تحت سرفصل حساب های انتظامی گزارش می شود .
انواع اسناد تضمینی که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بیشتر از آنها استفاده می کنند به ترتیب استفاده عبارتند از :
• چک
• سفته
• ضمانت نامه بانکی
• وجه نقد
• اسناد ملکی

ویژگی حساب های انتظامی 

علت تفاوت حساب های انتظامی با حساب های دیگر بخاطر ویژگی های حساب های انتظامی است که در ادامه به آن ها اشاره می شود. 
1. حساب های انتظامی برای ضمانت هستند و بصورت وثیقه استفاده می شود. 
2. بدلیل نداشتن ماهیت نقد شوندگی،  فاقد بار مالی هستند. 
3. در ترازنامه و حساب های سود و زیان جایگاهی ندارند. 
 

ثبت حساب های انتظامی

• در صورتی که شرکت اقدام به دریافت اسناد انتظامی کند، ثبت آن بصورت زیر می باشد. 
حساب های انتظامی  بدهکار 
                      طرف حساب های انتظامی بستانکار 
 
• در صورتی که شرکت اسناد انتظامی را به شرکت دیگر بدهد:
طرف حساب های انتظامی  بدهکار 
                      حساب های انتظامی بستانکار 
برای نمونه زمانی که یک فقره چک از شرکت ها یا پرسنل به صورت تضمین دریافت می کنیم، از حساب های انتظامی استفاده می شود. 
در بیشتر نرم افزار ها سرفصل معین هم حساب و طرف حساب انتظامی اسناد ما نزد دیگران و اسناد دیگران نزد ما می باشد .

 نمونه سند حساب انتظامی

حساب های انتظامی بدهکار و طرف حساب انتظامی بستانکار و معین هر دو طرف می شود اسناد ما نزد دیگران و اگر دیگران پرداخت کردند، می شود اسناد دیگران نزد ما. اسناد دیگران اگر حساب تفصیلی هم داشته باشد، می تواند باشد چک شماره فلان یا سفته به شماره سریال فلان، خلاصه کلام این که حساب های انتظامی برای تضمین استفاده می شوند و اگر برای تضمین چک یا سفته ای می دهید از این ثبت استفاده می کنیم. برای این که آمار داشته باشیم، چه تعداد چک امانت دادیم و چه تعداد چک امانت گرفتیم و زمانی که چک را تسویه می کنیم یعنی به صاحبش بر می گردانیم، اگر ما دریافت کننده باشیم یا از آن جایی که امانت دادیم و پس می گیریم ثبت های فوق را میزنیم .

 

 

مطالب مرتبط 

دلیل طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

حساب پيش پرداخت هزينه ها

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

آموزش حسابداری رستوران

آموزش راه های کنترل حساب ها

اسناد در جریان وصول

کدینگ حسابداری دارایی ها

ثبت حسابداری انواع چک

ثبت حسابداری خرید و فروش اینترنتی