دلیل طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

دلیل طبقه بندی هزینه ها در حسابداری

در حسابداری هزینه ها را در سه گروه اصلی قرار داده و هرکدام را به زیر مجموعه های کوچکتری دسته بندی می کنند اما دلیل این دسته بندی چیست ؟
از لحاظ ماهیت حساب ، هزینه ها هیچ فرقی با یکدیگر ندارند و در صورت سود و زیان قرار می گیرند و از فروش کسر می گردند و سود خالص به دست می آید اما دلیل دسته بندی هزینه ها این است که مدیران شرکت بتوانند هزینه ها را کنترل کرده و برای رشد شرکت برنامه ریزی کند.

برای مثال پس از ثبت هزینه ها توسط حسابدار آنها را از وی دریافت کرده و برای تجزیه و تحلیل آنها را بررسی می کند . یکی از راه های پیشرفت شرکت این است که جایی در شرکت که هزینه ها زیاد است را شناسایی و کنترل نماید . پس از شناسایی هزینه ها ، برنامه لازم برای آنهایی را که غیر ضروری می باشند را اتخاذ نماید . 

طبقه بندی هزینه ها


مدیران گزارش هزینه ها را بصورت هفتگی ، ماهانه و سالانه مورد بررسی قرار می دهند و مسیر های خرج کرد را شناسایی و در صورت لزوم مسیر های خرج کرد را بهینه و یا ببندند . در این صورت شرکت از ضرر های احتمالی رهانیده می شود و به سمت سود دهی بیشتر حرکت می کند . برای مثال میتوان مصرف کاغذ در شرکت ها را نام برد .
در شرکت های بزرگ در ابتدای سال مالی بودجه بندی هزینه ها مشخص شده و وظیفه حسابدار است که این هزینه ها را همیشه در حالت تعادل نگه دارد و در صورت خروج از تعادل به مدیران اطلاع داده و از این موضوع جلوگیری نماید .

 

 

مطالب مرتبط 

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

حساب پيش پرداخت هزينه ها

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

آموزش حسابداری رستوران

آموزش راه های کنترل حساب ها

اسناد در جریان وصول

کدینگ حسابداری دارایی ها

آموزش حساب های انتظامی

ثبت حسابداری انواع چک

ثبت حسابداری خرید و فروش اینترنتی