محاسبه حق بیمه سال 97

محاسبه حق بیمه سال 97

با توجه به افزایش 19.8 درصدی حقوق سال 97 به نسبت سال قبل میزان بیمه پرداختی به تامین اجتماعی نیز افزایش داشته است و براین اساس محاسبات بیمه را برای شما در ذیل آورده ایم .

با توجه به این‌که کل حق بیمه ۳۰درصد حقوق بوده و ۲۳درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ معادل 3،672،172 ریال تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما 2،815،332 ریال  و سهم کارگر معادل 856،840 ریال است.

جدول محاسبه حق بیمه سال 97
محاسبه حق بیمه سال 97
حقوق پایه  11,112,675
خوارو بار  1,100,000
جمع کل حقوق  12,212,675
   
میزان کل حق بیمه  3,663,803
23 درصد سهم کارفرما 2,808,915
7 درصد سهم کارگر  854,887

 

 

 

جدول حقوق و دستمزد سال 97