جابجا کردن یک سلول در اکسل

جابجا کردن یک سلول در اکسل

جابجا کردن یک سلول همانند کپی کردن آن است ،  با این تفاوت که بجای انتخاب گزینه Copy  در لیست راست کلیک ، گزینه Cut  را انتخاب میکنیم . فرض کنید میخواهیم عبارت موجود در سلول A2 را به سلول C2  منتقل کنیم . برای این کار روی سلول A2  راست کلیک کرده و گزینه Cut  را انتخاب میکنیم .

جابجایی در اکسل


سپس روی سلول C2  راست کلیک کرده و گزینه Paste  را انتخاب میکنیم

جابجایی سلول در اکسل


خواهیم دید که عبارت مذکور از سلول A2  حذف و به سلول C2  منتقل شده است .

جابجایی سلول در اکسل


کلید میانبر گزینه Cut  ترکیب دو کلید ctrl+X    می باشد . همچنسن برای انتقال یک سلول به سلولی دیگر می توان روی کادر ان سلول کلیک کرد و نگه داشت و به محل مورد نظر کشید و کلیک را رها کرد . فرض کنید مثال قبل را می خواهیم به این شیوه انجام دهیم برای این کار ماوس را دقیقا روی کادر اطراف سلول A2 میبریم تا علامت ماوس از شکل  توخالی به شکل توپر تغییر کند . حالا کیلیک کرده و کلیک را نگه میداریم و سلول A2 را روی سلول C2  می آوریم و کلیک را رها میکینم .

جابجایی سلول در اکسل

 

مطالب مرتبط

آموزش اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

آغاز برنامه

آشنایی مقدماتی با اکسل

باز کردن صفحه جدید در اکسل

فعال کردن همزمان چند سلول در اکسل

کپی کردن یک سلول در اکسل

حذف محتویات یک سلول در اکسل