جدول حقوق و دستمزد 95

جدول حقوق و دستمزد 95

 میزان حقوق و دستمزد سال 1395 
شرح 
سال 1393 سال 1394 سال 1395
حدالاقل دستمزد ماهانه  6,089,100 7,124,250 8،121،660
حق مسکن ماهیانه  200,000 400,000 400،000
حق بن (خوار و بار ) 800,000 1,100,000 1،100،000
حق اولاد - یک فرزند  608,910 712,420 812،160
حق اولاد - دو فرزند  1,217,820 1,424,850 1،624،320
حق سنوات روزانه  5,000 10,000 10,000
حق سنوات ماهانه  150,000 300,000 300,000
حدالاقل دستمزد روزانه  202,970 237,475 270،720
مجموع دریافتی افراد مجرد  7,239,100 8,924,300 9،721،640
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  7,848,010 9,636,710 10،533،800
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  8,456,920 10,349,120 11،345،960
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  27,678 32,383 33،840
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  38,749 45,336 51،706
                                                                                            مبالغ همگی به ریال می باشد 

میزان دستمزد سال 95  بر اساس  اعلام درصد تورم توسط بانک مرکزی  14 درصد باشد .

حق مسکن ماهیانه هنوز به تصویب نرسیده است لذا مقدار سال قبل را در محاسبات خود مد نظر قرار دهید و هنگام تصویب حق مسکن به مقدار بالاتر از 400،000 ریال مابه التفاوت را به عنوان حق مسکن جدید اعمال فرمائید .

میزان مزد روزانه مورد محاسبه 270،722 ریال می باشد .

جدول حقوق و دستمزد سال 97

دول حقوق و دستمزد سال 96 و صفحه ویژه حقوق و دستمزد سال 96

میزان عیدی پایان سال 96

نحوه محاسبه عیدی و ثبت های آن

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی مزد رسیدیم و درباره افزایش 14 درصدی حداقل دستمزد توافق کردیم.

وی تصریح کرد: نرخ پایه سنوات در سال آینده در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه  10،000 ریال تعیین شد.

ربیعی حداقل دریافتی کارگران متاهل دارای دو اولاد در سال 1395 را با احتساب ۱۴ درصد افزایش،11،345،922  ریال اعلام کرد.

وی با بیان اینکه با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته خاطرنشان کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد که با احتساب سایر افزایشها در مجموع مزد برای این سال 30.5 درصد افزایش یافت و دستمزد سال 94 کارگران را ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایشها، این رقم در مجموع به 20.5 درصد رسید.

بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شناخته شده و قانونی کشور در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و پس از ساعت ها بحث‌و گفتگو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع بندی رسیدند.

میزان عیدی پایان سال 96

نرم افزار ارسال گزارش 169 (خرید و فروش فصلی)

ارسال لیست مالیات بر حقوق

 بخشنامه حقوق و دستمزد سال  95
جدول حقوق و دستمزد سال 96 و صفحه ویژه حقوق و دستمزد سال 96

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی

 

نرم افزار حقوق و دستمزد

مطالب مرتبط

جدول حقوق و دستمزد 94