نرم افزار ارسال گزارش 169 (خرید و فروش فصلی)

نرم افزار ارسال گزارش 169 (خرید و فروش فصلی)

طبق ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 95 قانون ياد شده، ملزم به ارسال صورت معاملات به صورت فصلي به سازمان امورمالياتي کشور هستند. اما فلسفه ارسال صحيح و به موقع فهرست معاملات فصلي چيست؟ يکي از عوامل مهم در ارتقاي سلامت اقتصاد هر کشوري، اعتماد آحاد مردم به نظام اقتصادي و پيرو آن ترغيب افراد براي حضور فعال در فضاي اقتصادي کشور خواهد بود.. برای این کار می توانید برنامه ارسال معاملات فصلی را دانلود کرده و گزارش خرید و فروش و قرارداد های منعقد شده و یا گزارش های فروشندگان خاطی را ثبت نمایید .

برنامه دارای تب های زیر می باشد که به توضیح مختصری در مورد هر کدام می پردازیم .

نرم افزار ارسال معاملات فصلی

1-انتخاب فایل اکسس

دیتا بیس برنامه ارسال معاملات فصلی فایل اکسس می باشد جهت فعال شده تب های دیگر فایل اکسس را باز نمایید برای این کار فایل اکسس یا همان دیتا بیس ساخته شده جهت استفاده در برنامه را انتخاب نمایید یا در صورت استفاده از فایل اکسس دوره قبل جدول های فایل را پاک نمایید.(بهتر است قبل از پر نمودن جدول از آن چند کپی تهیه شود )

2- اطلاعات پرداخت قرار داد

در این قسمت اطلاعات قرارداد های منعقد شده را ثبت میکند

3-ورود اطلاعات فروش

در این قسمت اطلاعات مربوط به فروش کالا ثبت می گردد . نکته قابل توجه این است ، در صورتی که فروش جزو معاملات کتر از حد نصاب باشد باید گزینه مربوط را تیک زد تا در برنامه جهت محاسبات اعمال نگردد .

4-ورود اطلاعات خرید

این قسمت مانند قسمت قبلی می باشد با این تفاوت که اطلاعات خرید ثبت می گردد .

5-ورود اطلاعات امتناع

در بعضی موارد کالا یا خدماتی خریداری می گردد که جزو معاملات کمتر از حد نصاب نیست و باید ثبت گردد ولی فروشنده از دادن کد اقتادی امتناع می کند. گزارش امتناع فقط مخصوص فروش کالا یا خدمات به خریدارانی میباشد که ازا ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نموده اند

6-مشخصات و صحت سنجی

در صورتی که امکان آنلاین اطلاعات را ندارید این قسمت را تکمیل کرده و پرینت بگیرید و به اداره دارایی مراجعه نمایید تا اطلاعات را برای شما تایید نماید.

دانلود برنامه

 

مطالب مرتبط

موارد عدم شمول معاملات فصلی

محاسن ارسال معاملات فصلی

حد نصاب معاملات کوچک

نرم افزار حسابداری شخصی

نرم افزار صدور فاکتور

نرم افزار چاپ روی چک

حسابداری دوبل چیست ؟