حسابداری ارزش منصفانه چیست ؟

حسابداری ارزش منصفانه چیست ؟

حسابداری ارزش منصفانه در حال حاظر به عنوان ارزش بازار مبنایی برای شناخت دارایی ها و بدهی ها می باشد . ارزش منصفانه یک دارایی که می تواند به فروش برسد و یا بدهی که باید پرداخت شود بصورت تخمینی است .

این تعریف شامل مفاهیم زیر است :

  1. شرایط جاری بازار : ارزش منصفانه بر اساس شرایط بازار در تاریخ اندازه گیری می باشد . به جای اینکه از ارزش مشابه دیگر استفاده شود .
  2. معامله منظم : ارزش منصفانه بر اساس معاملات منظمی است  در زمانی که هیچگونه فشار جهت فروش نباشد (منظور انحلال شرکت می باشد )
  3. شخص ثالث: ارزش منصفانه بر اساس یک فروش احتمالی به یک نهاد است که قصد استفاده از آن را دارد . بعبارت دیگر دلال نمی باشد . در غیر این صورت یک معامله با اشخاص وابسته ممکن است قیمت پرداخت (ارزش منصفانه ) را منحرف سازد .

تعیین قیمت ایده آل ارزش منصفانه بر اساس قیمت های پرداختی در بازار فعال می باشد . بازار فعال بازرای است که در آن حجم بالایی از معملات مالی که اطلاعات کافی را در اختیار بگذارد گفته می شود .

همچنین در بازاری که از آن یک ارزش منصفانه مشتق شده است باید بازار اصلی دارایی و بدهی ها باشد (بازار جانبی نباشد ) زیرا حجم بالاتری از فروش می تواند اطلاعات کامل تری در خصوص تعیین بهترین قیمت برای فروشنده منجر شود .

بازاری که یک کسب و کار به طور معمول در آن اجناسی را به فروش می رساند به عنوان بازار اصلی تلقی می شود (برای مثال....

به ادامه مطلب مراجعه نمایید .