انبار داری در حسابداری
 • 31 خرداد 1394
  دستورالعمل انبار

  دستورالعمل انبار

  امروزه انبار د يگر حالت يك محفظه را ندارد بلكه عمليات آن زماني كافي ورضايت بخش است كه از دوجهت اطلاعاتي وفيزيكي مورد توجه قرارگيرد به طور كلي انبا رمحل وفضايي است كه يك يا چند نوع كالاي بازرگاني ،‌صنعتي يا مواداوليه يا فرآورده هاي مختلف كه اساس يك سيستم صحيح طبقه بندي وتنظيم مي گردد. لازم است دستر العمل های انبار را بدانیم .

  دستور العمل های مربوط به انبار شامل

  1- برگ درخواست خرید

  2- رسید انبار

  3- حواله انبار

  4- برگشت از خرید

  5- کارت انبار

  و نمودار های مربوط به هرکدام قرار دارد ......

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

 • 4 آذر 1393
  چیدن و انبار کردن کالا

  چیدن و انبار کردن کالا

  یکی از متداول ترین و در عین حال منطقی ترین روش های چیدن اجناس در انبار در ایجاد نظم و استفاده مطلوب – از زمان داد وستد بسیار موثر است تنظیم و نگه داری کالا در یک محل خاص را صفافی نیز می گویند.

  مهمترین نکاتی که باید در چیدن کالا در انبار به آن ها توجه کرد عبارتند از:

  میزان تقاضا: اقلامی را که به طظور روزمره دریافت و واگذار می شوند ، باید نزدیک به در انبار چید تا هنگام داد و ستد آنها وقت و کار کمتری صرف شود و آن دسته از اقلامی را که کندمصرف هستند نیز در قسمت های انتهایی انبار قرار داد.

  وجه تشابه: اقلامی را که وجه اشتراک دارند ، باید در کنار هم قرار گیرند، به عنوان مثال اجزای موتور در یک قسمت و اجزای روشنایی در قسمت دیگر و نزدیک هم انبار شوند.

  اندازه و حجم کالا: باید به اندازه و حجم فیزیکی اقلام توجه ویژه ای مبذول داشت به نحوی که اجناس سبک وزن و کوچک را در نقاط دورتر و در ارتفاع و کالاهای سنگین و بزرگ را که حمل و نقل آنها مشکل است، در قسمت کم ارتفاع و نزدیک در انبار نگهداری کرد.

  مشخصات کیفی اجناس: مشخصات شیمیایی و نوع کالا و قرار دادن آن ها در کنار یکدیگر از نکاتی است که باید به طور خاص به آن ها توجه کرد ، زیرا آن دسته از مواد شیمیایی که ....

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

 • 30 آبان 1393
   نکات قابل توجه در تهيه دستورالعمل انبارگرداني

  نکات قابل توجه در تهيه دستورالعمل انبارگرداني

   1- نکاتي که بايد قبل از شمارش از طرف مسئولين شرکت مورد توجه قرار گيرد :

  1-1- انتخاب شخصي مسئول بعنوان هم آهنگ کننده انبار گرداني ، اين شخص سرپرستي عمليات شمارش را بعهده خواهد گرفت .
  2-1- دستور العمل تهيه شده توسط هم آهنگ کننده کاملا مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت وجود اشکال و قبل از شروع عمليات شمارش بايد با مسئولين شرکت و موسسه حسابرسي تماس حاصل شود
  .3-1- روزها و ساعات شمارش انبار بايد مشخص گردد و به قسمتهاي مختلف بصورت کتبي اطلاع داده شود که انبار در روزهاي تعيين شده تعطيل خواهد بود ، لذا لازم است جهت برآورد احتياجات خود قبل از روزهاي تعيين شده به انبار مراجعه نمايند ( متذکر مي شود ، هرگاه در حين انبار گرداني بنابر ضرورت احتياج به نقل و انتقال موجوديها باشد ، بايستي کليه نقل و انتقالات تحت نظارت حسابرسان انجام گيرد )
  4-1- گروههاي شمارش بايد با ذکر اسامي قبلا تعيين و آموزش کافي داده شوند . لازم است به آنان تذکر داده شود تا در حين عمليات اگر به مسئله اي برخورد نمودند بايد با هماهنگ کننده موجودي برداري تماس حاصل نمايند .
  5-1- هم آهنگ کننده موجودي برداري قبلا انبار يا انبار ها را مورد بازديد قرار دهد و مطمئن گردد که :
  1-5-1- اقلام به شکلي چيده شده باشد تا شمارش به آساني انجام پذير باشد .
  2-5-1- موجوديهايي که به آساني شناخته نمي شوند با کمک مسئولين انبار و نوشتن شماره صحيح يا شرح کامل ، مشخص شوند .
  3-5-1- اقلام ناباب ، اسقاط و همچنين اجناس بدون استفاده از ساير اقلام جدا شده باشند .
  4-5-1- براي آنکه موجوديهاي اماني...

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

 • 29 آبان 1393
  وظايف حسابرس در انبار گرداني

  وظايف حسابرس در انبار گرداني

  الف)   تشكيل جلسات قبل از شروع انبار گرداني به منظور تدوين برنامه انبار گرداني
  ب‌)   ارائه آموزش كافي به افرادي كه در انبار گرداني شركت مي نمايند
  ت‌)   مطالعه برنامه انبار گرداني توسط حسابرس و تذكر موارد قابل اصلاح به مسئولين شركت
  ث‌)   حضور حسابرس در انبار گرداني و تفهيم اين مطلب به مسئولين شركت كه مسئوليت انبار گرداني با آنان است نه حسابرسان مستقل
  ج‌)    تكميل پرسشنامه نظارت بر انبارگرداني توسط حسابرس
  ح‌)   اطمينان از مخدوش نبودن موجودي هاي نوشته شده و يا جلوگيري از هرگونه تعيير در مقادير
  خ‌)    اطمينان از شمارش همه موجودي ها حداقل 2 بار (شمارش دوم بايد توسط افرادي غير از گروه اول باشد)
  د‌)   شمارش تعدادي كه از اقلام توسط حسابرسان
  ذ‌)   مطلع بودن حسابرس از كليه مكانها و محلهاي انبار
  ر‌)   اعضاي تيم انبار گرداني بايد اشخاصي به غير از انبارداران باشند
  ز‌)   اطمينان حسابرس از توقف ورود و خروج كالا در حين انبار گرداني
  س‌)   اطمينان از اينكه هيچ كالايي 2 بار شمارش نشده باشد
  ش‌)   اطمينان از كالاهايي كه اصلا وجود خارجي ندارد و اينكه جزء موجودي كالا هم منظور نگرديده باشد

  ....

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 • 20 مهر 1393
  انواع اسناد انبار

  انواع اسناد انبار

  در زیر به شرح چند نمونه از اسناد مهم انبار پرداخته و اطلاعات تکمیلی و نحوه استفاده از آنها در روش اجرایی انبار و روش اجرایی خرید در ادامه مبحث توضیح داده شده است.

  رسید موقت انبار:

  فرمی است موقت و ارزش آن تا صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از آن استفاده می شود که نیاز به انجام پروسه هایی برای امکان صدور رسید قطعی لازم باشد، عموماً رسید موقت انبار جهت کنترل اقلام از نظر مقداری و کیفی قبل از رسید دائم صادر می شود، این فرم از نظر حسابداری مبنای عملیات نمی باشد.

  هرگاه کالایی وارد انبار می شود ابتدا رسید موقت شده بعد از انجام کنترل های لازم رسید قطعی...

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

 • 13 تیر 1393
  سیستم اطلاعاتی انبار

  سیستم اطلاعاتی انبار

  تعريف سيستم اطلاعاتي انبار ونتايج اجراي آن :‌

  منظور ازسيستم اطلاعاتي ايجاد روشي سيستماتيك ومنطقي است براي اجراي عمليات مربوط به كالاي موجود در انبار وهمچنين اعمال كنترلهاي لازم روي مراحل مختلف اين عمليات ،‌يا مي توان گفت كه  ايجاد روشي است ،‌سيستماتيك ومنطقي كه امكان انجام عمليات تهيه ونگهداري جنس را ازمرحله درخواست اجناس با مرحله تهيه كامل وتحويل به مصرف كننده ميسر مي سازد . جزئيات عمليات در واحدهاي مختلف توليدي يا خدماتي، بسته به نوع فعاليت وسازمان داخلي ،‌ممكنست با هم تفاوت داشته باشند ولي نتايج  زير از اجراي  هر طرح سيستم اطلاعاتي انبار عايد موسسه مي شود :‌
  1)ايجادرابطه هاي بهتر ومنطقي تر در داخل كارخانه براي تبادل اطلاعات.
  2)تسريع درعملكرد قسمتهاي مختلف به كمك طرح فرمهاي مناسب .
  3)ايجاد كنترلهاي بهتر در مؤسسه (كارخانه )
  4)كمك به شناسايي بهتر كالاهاي موجود درانبار با توجه به تنوع آنها .
  5)سفارش به موقع كالا وبه ميزان مورد نياز به آن .
  6)ايجاد اطمينان در مديريت از عدم سوء‌استفاده در موجوديهاي انبار
  7)شناسايي كالاهاي بلا استفاده كه سبب اتلاف فضاي انبار و راكد نگهداشتن سرمايه مؤسسه مي شوند .

  انواع فرمهاي انبار :‌

  متداولترين فرمهاي مورداستفاده درسيستم اطلاعاتي...

 • 10 تیر 1393
  انبارداری ؟

  انبارداری ؟

  امروزه با پيشرفت علوم وتكنولوژي امكان توليد انبوه كالا فراهم شده است واينكار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع وحداكثر از امكانات رامي طلبد . تقسيم كار ورشد جمعيت نيازاستفاده از فرآورده هاي ديگران را بوجود آورده است واين خود زمينه پيدايش سازمانهاي معظم گرديده كه در اين نظامهاي پيچيده فني ـ اجتماي ،‌انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كالا از توليد به مصرف را امكان پذير مي سازد. انبار مي تواند درعرضه به موقع محصول ،‌جريان عادي توليد ،‌ثبات قيمت محصول‌، تعمير ونگهداري ماشين ها و…نقش مهمي را ايفا كند به طوريكه نقش آن درتجارت غير قابل انكار است . ارزش ريالي موجوديهاي انبار در صناعي مختلف متفاوت است وعوامل مختلفي درميزان نگهداري موجودي انبار واحدهاي صنعتي ، تجاري مؤثرند مثل روش توليد ،‌دوره توليد ،‌ميزان بكارگيري ماشين آلات ،‌نوع محصول ساخته شده ، بازار مصرف ،‌نوع مواد اوليه مورد احتياج ،‌نوسانات ارزي وقيمت در بازارهاي جهاني ، وضعيت واحد صنعتي دركل صنعت كشور وجهان و…. وبالاخره سيتم هاي تداركاتي وسفارشات واحدهاي توليدي ،‌اما انباره به دلايل مختلفي براي مؤسسات ومراكز تجاري ـ صنعتي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه اهم آنها عبارتند از...

  ادامه مطلب...