ثبت حسابداری خرید و فروش اینترنتی

ثبت حسابداری خرید و فروش اینترنتی

در توضیح این نوع خرید فروش در ابتدا با ذکر مثال شرح می دهیم . فرض کنید شما کارخانه تولیدی کفش دارید  ، برای فروش بیشتر و موفق بجای فروش مستقیم توسط خودتان ، با سایت های فروش قرارداد بسته و در ازای فروش هر جفت کفش 20 درصد به آنها پورسانت می دهید . پس از آنکه فروش انجام شد و مشتری وجه را پرداخت نمود و ان شخص پورسانت خود را کسر نموده و مبلغ اصلی را به حساب شرکت واریز می نماید و کالا از انبار شرکت برای مشتری ارسال می شود .(توضیح اینکه این نوع فروش با نمایندگی تفاوت دارد ).

ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه 

هنگامی که کالا از انبار شرکت به پست تحویل داده می شود باید ثبت حسابداری فروش کالا منظور گردد . برای مثال یک جفت کفش به مبلغ 4،000،000 ریال از طریق سایت به فروش رسیده و به ما اطلاع داده اند و باید برای مشتری ارسال شود طبق قرار قبلی 20 درصد پورسانت هر فروش می باشد .
حساب دریافتنی  4،000،000  ریال بدهکار 
                                  فروش کالا  4،000،000  ریال بستانکار 

این ثبت در صورتی ثبت می شود که کل مبلغ از طریق سایت به حساب شرکت واریز شود اما در حالت معمول سایت واسطه ابتدا پورسانت خود را کسر کرده و سپس مبلغ را به حساب ما واریز می نماید که ثبت آن به شرح زیر است .
حساب دریافتنی  3،200،000  ریال بدهکار 
هزینه بازاریابی و فروش 800،000 بدهکار 
                                 فروش کالا  4،000،000  ریال بستانکار

ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه


ثبت حسابداری خرید با واسطه عکس مورد بالا هم همینطور است، برای نمونه ما از سایتی خرید انجام می دهیم، پس خرید انجام می شود، منتهی خرید ما با یک هزینه اضافه است . ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه کلیه هزینه ای که روی کالا وارد می شود تا به انبار برسد، قیمت تمام شده خرید کالا است. خرید هم که یک جور هزینه است و می توان گفت که خرید با هزینه واسطه گری ولی نیازی نیست چون مجموع ارقام میاد روی هم و می شود رقم آخر که ثبت می کنیم. ثبت حسابداری خرید و فروش با واسطه در خرید هم میزان خرید مهم است و اینکه هر شخصی چه میزان از ما خرید داشته است و جمع رقم ها در خرید را محاسبه و در آخر سند می زنیم.

 

مطالب مرتبط 

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

حساب پيش پرداخت هزينه ها

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

آموزش حسابداری رستوران

آموزش حساب های انتظامی

آموزش راه های کنترل حساب ها

اسناد در جریان وصول

کدینگ حسابداری دارایی ها

ثبت حسابداری انواع چک