تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

تفاوت پیش دریافت با پیش پرداخت

در ابتدا به تعریف پیش پرداخت می پردازیم . پیش پرداخت پولی است که ما پرداخت می کنیم تا در آینده کالا یا خدماتی را دریافت نماییم چون پول ما نزد یک شرکت دیگر است دارایی ما حساب می شود اما وجه آن نه در صدوق ، و نه در بانک ما قرار ندارد . این دارایی ممکن است به به دارایی یا هزینه تبدیل شود . برای مثال پیش خرید خودرو را در نظر بگیرید . شما مبلغی را به ایران خودرو پرداخت کرده اید تا در آینده خودرو را تحویل بگیرید (در این حالت دارایی ما به وسیله نقلیه تبدیل می شود ) و یا پیش پرداخت بیمه . برای توضیحات کامل پیش پرداخت هزینه به این پست مراجعه فرمائید .

حساب پيش پرداخت هزينه ها

 

پیش دریافت

تعریف : در حالت کلی پیش دریافت همانطور که از اسمش پیداست دریافت وجهی است که ما از شرکت یا فردی دریافت می کنیم و در آینده کالا یا خدمتی را به آن ارئه می کنیم و تا موقعی که خدمتی انجام نشده و یا کالایی به فرد تحویل نشده ما به شخص بدهکار هستیم برای نمونه فردی مبلغی را به ما پرداخت می کند تا دو ماه دیگر دستگاهی برای وی آماده شده و به ان تحویل شود . یا مورد دیگر شرکت های بیمه می باشد که برای انجام خدمات بیمه در مدت یکسال مبلغی را در یافت می کنند و هر زمان که اتفاقی بیفتد حاظر به انجام تعهدات خود می باشند .

پیش دریافت دارایی محسوب نمی شود و یک بدهی می باشد چون اگر فرد منصرف شود باید وجه ان عودت گردد .

پیش دریافت

 

ثبت حسابداری پیش پرداخت و پیش دریافت

برای پیش پرداخت بدین صورت است که

پیش پرداخت بدهکار

                    بانک یا صندوق بستانکار

شرح سند : پرداخت مبلغی بابت دریافت کالا یا خدمت درآینده یا طی مدت یک سال

برای پیش دریافت نیز بدین صورت می باشد

بانک یا صندوق بدهکار

                    پیش دریافت بستانکار

شرح سند : دریافت مبلغی بابت تحویل کالا و یا انجام خدمت در آینده .

 

مطالب مرتبط 

بستانکار حساب بانکی در حسابداری

آموزش حسابداری رستوران

آموزش راه های کنترل حساب ها

آموزش حساب های انتظامی

اسناد در جریان وصول

ثبت حسابداری انواع چک