جدول حقوق و دستمزد سال 1400

جدول حقوق و دستمزد سال 1400

کارگروه تعیین دستمزد سال 1400  از امروز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و تا پایان سال دستمزد سال آینده را مشخص مینماید . حقوق سال 1400 به میزان 39 درصد افزایش یافت

 

جدول حقوق و دستمزد 1400
 میزان حقوق و دستمزد سال 1400
شرح 

سال 1399

سال 1400
حدالاقل دستمزد ماهانه  19,112,700 26,554,950
حق مسکن ماهیانه  3,000,000 4,500,000
حق بن (خوار و بار ) 4,000,000 6,000,000
حق اولاد - یک فرزند  1,911,270 2,655,495
حق اولاد - دو فرزند  3,822,540 5,310,990
حق سنوات روزانه  33,333 46,667
حق سنوات ماهانه  999,990 1,400,000
حدالاقل دستمزد روزانه  637,090 885,165
مجموع دریافتی افراد مجرد  27,112,690 38,454,950
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  29,023,960 41,120,445
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  30,935,230 43,765,940
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  86,915 120,760
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  121,682 169,063
                                                      مبالغ همگی به ریال می باشد 
افزایش 39 درصدی افزایش حقوق سال 1400

برای سایر گروه های مزدی به شکل زیر محاسبه می شود

مزد روزانه 1400=

پایه سنوات روزانه+ 82,785 ریال + ( 26 درصد * آخرین مزد سال 99 )

 

دانلود بخشنامه حقوق و دستمزد سال 1400

 

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

 


چه کارگرانی مشمول پایه سنوات می شوند ؟

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد 

آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه ماهانه

ساعت کاری موظفی سال 1400

قوانین محاسبه حقوق و دستمزد

 

جدول محاسبات حق بیمه 1400

 

معافیت مالیلتی حقوق 1400

 

محاسبات عیدی پایان 1400

 

این پست  به صورت مداوم آپدیت می شود

لطفا نظرات خود را  برای ما ارسال نمایید.