احتمال افزایش 20 درصدی حقوق 97

احتمال افزایش 20 درصدی حقوق 97

نایب رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در خصوص همسان سازی دستمزد کارگران گفت: کارگران دچار عقب ماندگی مزدی هستند که می توان آنرا به طور مثال ظرف 6 سال جبران کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی دهقان کیا» روز یکشنبه در نشست خبری در کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، در خصوص تصویب 50هزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی از سوی مجلس، دستمزد 97 و همسان سازی دستمزد، افزود: درخواست ما از دولت این است که دولت به شکل نقدی بخشی از کمبود دستمزد را جبران کند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه 50هزار میلیارد تومان بر اساس مصوبه مجلس قرار است بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود، گفت: در لایحه بودجه قرار بود فقط 100 میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق پرداخت شود که مجلس مبلغ پرداخت بابت بدهی را به 50هزار میلیارد تومان ارتقا داد.
دهقان کیا گفت: سال 95 دولت برای یک میلیون و 347هزار بازنشستگان کشوری 35هزار میلیارد تومان کمک کرد.
نایب رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران تاکید کرد: برای بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی باید فکر اساسی کرد.
وی گفت: سال 94 دولت سه هزار و 200میلیارد تومان،سال 95 معادل 9هزار و 100 میلیارد تومان و سال 96 بیش از 25هزار میلیارد تومان(با بهره بانکی 31هزار میلیارد تومان) از بانک برای صندوق تامین اجتماعی وام دریافت شد.
وی توضیح داد: مصوبه 50هزار میلیارد تومانی در قالب اوراق به تامین اجتماعی داده خواهد شد.
دهقان کیا گفت: حدود 60درصد حقوق بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند و بسختی معیشت خود را تامین می کنند.

**حداقل دستمزد 97
وی با بیان اینکه سال گذشته در نشست شورای عالی کار مصوب شد که بند 2 ماده 41 قانون کار (سبد معیشت خانوار کارگری) ملاک تعیین افزایش دستمزد سالانه قرار گیرد، گفت: سبد معیشتی که سال گذشته مصوب شد حدود 2.5میلیون تومان بود، هم اکنون دستمزد کارگران فقط 35درصد معیشت آنان را تامین می کند.
وی توضیح داد: سبد کالای کارگری متشکل از 33 قلم کالا است که برای سال 96 حدود 3.2تا3.6میلیون تومان محاسبه شده است.
دهقان کیا با اشاره به اینکه امسال مجلس مصوب کرده که حقوق کارمندان(حداقل بگیرها) تا 20درصد می تواند افزایش یابد گفت: این میزان هم می تواند برای کارگران حداقل بگیر اعمال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

 

جدول حقوق و دستمزد سال 97