وارد کردن اطلاعات به سلول ها

وارد کردن اطلاعات به سلول ها

وارد کردن اطلاعات و داده ها به سلول ها همانند نوشتن در نرم افزار ورد است . برای وارد کردن اطلاعات به سلول همانطور که قبلا گفته شد ، ابتدا باید سلول مورد نظر فعال گردد . پس از این کار کافیست با استفاده از کیبورد عبارت یا عدد مورد نظر را در سلول نوشت و در پایان در هر سلول برای خلتمه کار حتما باید روی گزینه Enter  کلید کرد و یا کلید Enter  را بفشاریم .در تصویر زیر گزینه Enter  را در نوار فرمول مشاهده می کنیم .

وارد کردن اطلاعات در سلول1
فرض کنید می خواهیم کلمه "حسابداری " را در سلول A1 بنویسیم . برای این کار ابتدا آن رال فعال می کنیم .

وارد کردن اطلاعات در سلول
سپس با استفاده از کیبورد ، کلمه مذکور را نوشته و در پایان روی گزینه Enter  کلیک میکنیم .

وارد کردن اطلاعات در سلول

 

آموزش اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

آغاز برنامه

آشنایی مقدماتی با اکسل

باز کردن صفحه جدید در اکسل

فعال کردن همزمان چند سلول در اکسل

نوار فرمول در اکسل

کپی کردن یک سلول در اکسل

جابجا کردن یک سلول در اکسل

حذف محتویات یک سلول در اکسل