لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

سرویس های ما

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169

خدمات حسابداری و مالی

انجام کلیه امور حسابداری و مالی شركت ها (سهامی خاص ، سهامی عام ، مسئولیت محدود و تعاونی ) حسابداری دستی و نرم افزاری اصلاح و بستن حساب ها تهيه گزارشات داخلی و مديريت تجزيه و تحليل وضعيت شرکت و تهيه گزارش تحليلی ايجاد رويه های مناسب هر شرکت جهت کاهش هزينه ها و افزايش بهره وری تهيه و تنظيم بودجه سال های آتی

مشاوره نرم افزاری

مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی، انبار، حقوق و دستمزد شرکت ها ، موسسات ، كارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها

آموزش حسابداری

آموزش افراد مشغول به کار در شرکت ها آموزش حسابداری نرم افزاری و بهره برداری مناسب از کدينگ و نرم افزار آموزشی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه مشاوره تهیه و تنظیم صورت های مالی و مالیاتی و بیمه و انجام دفائیه و اخذ مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده و مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی. ارائه خدمات مالیاتی شرکت های حقوقی واشخاص حقیقی موضوع بند الف و ب قانون مالیاتهای مستقیم