سررسید های مالیاتی و مالی سال 1400

سررسید های مالیاتی و مالی سال 1400

سررسید های مالیاتی و مالی سال 1400 برای یک حسابدار اهمیت زیادی دارد چرا که در صورت عدم ارسال به موقع لیست مشمول جریمه شده و از آن مهمتر نشان میدهد که در کار خود مسلط نیستید .
 تقویم مالی و مالیاتی اشخاص حقوقی در چهار فصل  برای شما آماده شده و در اختیار شما قرار می گیرد .
اگر نظر و دیدگاهی درباره مالیات حقوق و درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ شمسی دارید، مراتب را از طریق بخش نظرات در انتهای این مطلب با ما به اشتراک بگذارید.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ شمسی تا اطلاع ثانوی، کماکان ۹ درصد که شامل شش درصد مالیات و ۳ درصد عوارض است.

دانلود تقویم مالی و مالیاتی سال 1400 بصورت یکجا 

برای سهولت دسترسی لینک های مورد نیاز را نیز برای شما قرار داده ایم .

لینک سازمان تامین اجتماعی جهت ارسال لیست بیمه ماهانه 

لینک سازمان دارایی              سایت ارزش افزوده              سایت ارسال معاملات فصلی 

لینک ارسال اظهارنامه ارزش افزوده اشخاص حقیقی           لینک ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

لینک اظهارنامه عملکرد دریافت کنندگان سکه

برای پلمپ دفاتر تجاری از این لینک استفاده کنید 

رویداد های مالی و مالیاتی بهار ۱۴۰۰

رویداد های مالی و مالیاتی بهار ۱۴۰۰

برج  آخرین مهلت ارسال  شرح  جرائم عدم ارائه در موعد مقرر  جرائم عدم پرداخت 
فروردین  15 فروردین  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان  50 ٪ مالیات متعلقه  ماهانه 2٪ مالیات متعلقه 
31 فروردین  ارسال لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
31 فروردین  ارسال لیست بیمه اسفند ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
اردیبهشت  15 اردیبهشت  ارسال معاملات فصلی دوره زمستان  1٪ مبلغ معامله  2 ٪ مبلغ معامله 
31 اردیبهشت  ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
31 اردیبهشت  ارسال لیست بیمه فروردین ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
خرداد 31 خرداد  ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
31 خرداد  ارسال لیست بیمه اردیبهشت ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 

دانلود تقویم مالی و مالیاتی سال 1400 بصورت یکجا 

رویداد های مالی و مالیاتی تابستان ۱۴۰۰

رویداد های  مالی و مالیاتی فصل تابستان 1400

برج  آخرین مهلت ارسال  شرح  جرائم عدم ارائه در موعد مقرر  جرائم عدم پرداخت 
تیر 15 تیر ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 50 ٪ مالیات متعلقه  ماهانه 2٪ مالیات متعلقه 
31 تیر  ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد  30 ٪ مالیات متعلقه  کتمان درآمد 30 ٪ مالیات متعلقه 
31 تیر  برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت های مالی 
31 تیر  ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
31 تیر  ارسال لیست بیمه خرداد ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
مرداد 15 مرداد  ارسال معاملات فصلی دوره بهار 1٪ مبلغ معامله  2 ٪ مبلغ معامله 
31 مرداد  ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
31 مرداد  ارسال لیست بیمه تیر ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
شهریور  31 شهریور  ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
31 شهریور  ارسال لیست بیمه مرداد ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 

لینک سازمان تامین اجتماعی جهت ارسال لیست بیمه ماهانه 

لینک سازمان دارایی      سایت ارزش افزوده         سایت ارسال معاملات فصلی 

لینک ارسال اظهارنامه ارزش افزوده اشخاص حقیقی        لینک ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی        لینک اظهارنامه عملکرد دریافت کنندگان سکه

برای پلمپ دفاتر تجاری از این لینک استفاده کنید 

دانلود تقویم مالی و مالیاتی سال 1400 بصورت یکجا 

رویداد های مالی و مالیاتی فصل پاییز 1400

رویدادهای مالی و مالیاتی فصل پاییز 1400

برج  آخرین مهلت ارسال  شرح  جرائم عدم ارائه در موعد مقرر  جرائم عدم پرداخت 
مهر 15 مهر  ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان 50 ٪ مالیات متعلقه  ماهانه 2٪ مالیات متعلقه 
30 مهر  ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
30 مهر  ارسال لیست بیمه شهریور ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
30 مهر  ارسال گزارش حسابرسی  شرکت های مشمول ماده 272 ق.م.م معادل 20 درصد مالیات متعلقه   
آبان  15 آبان  ارسال معاملات فصلی دوره تابستان 1٪ مبلغ معامله  2 ٪ مبلغ معامله 
30 آبان  ارسال لیست مالیات حقوق مهر ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
30 آبان  ارسال لیست بیمه مهر ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
آذر  30 آذر ارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
30 آذر  ارسال لیست بیمه آبان ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 

 

رویداد های  مالی و مالیاتی فصل زمستان 1400

رویدادهای مالی و مالیاتی فصل زمستان 1400

برج  آخرین مهلت ارسال  شرح  جرائم عدم ارائه در موعد مقرر  جرائم عدم پرداخت 
دی  15 دی ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز  50 ٪ مالیات متعلقه  ماهانه 2٪ مالیات متعلقه 
30 دی  ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
30 دی  ارسال لیست بیمه آذر ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
بهمن  15 بهمن  ارسال معاملات فصلی دوره پاییز  1٪ مبلغ معامله  2 ٪ مبلغ معامله 
30 بهمن  ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
30 بهمن  ارسال لیست بیمه دی ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
اسفند  10 اسفند  درخواست پمپ دفاتر سال مالی آتی  جریمه عدم ارائه دفاتر و یا دفاتر سفید 20 درصد مالیات متعلقه 
28 اسفند  ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارکنان  2 ٪ حقوق پرداختی  10 درصد مالیات متعلقه و ماهانه 2 درصد مالیات متعلقه 
28 اسفند  ارسال لیست بیمه بهمن ماه کارکنان  10 ٪ حق بیمه متعلقه  ماهانه 2٪ حق بیمه متعلقه 
28 اسفند  بستن حساب ها و دفاتر و صورت های مالی 

دانلود تقویم مالی و مالیاتی سال 1400 بصورت یکجا 

لینک سازمان تامین اجتماعی جهت ارسال لیست بیمه ماهانه 

لینک سازمان دارایی         سایت ارزش افزوده          سایت ارسال معاملات فصلی 

لینک ارسال اظهارنامه ارزش افزوده اشخاص حقیقی       لینک ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

لینک اظهارنامه عملکرد دریافت کنندگان سکه

برای پلمپ دفاتر تجاری از این لینک استفاده کنید