دستمزد کسر حق بیمه سال 1400

دستمزد کسر حق بیمه سال 1400

طبق بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت تعاون ، کار و رفاه که در انتهای پست قابل دانلود می باشد  در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام می گردد .

 مبنای کسر حق بیمه سال 1400 به شرح ذیل اعلام می گردد .

  1. حدالاقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی ( به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع ) مبلغ 885،165 ریال اعلام می شود .
  2. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 99 معادل 26 درصد مزد سال قبل به اضافه مبلغ ثابت 82،785 ریال می باشد. مزد روزانه شغل در سال 1400=(82،785+1.26×آخرین مزد سال 1399 )
  3. کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و یا مجرد ، متاهل ماهیانه مبلغ 6،000،000 ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و مبلغ 4،500،000 ریال بابت حق مسکن دریافت نمایند . و در هنگام ارسال لیست بیمه در ستون اقلام مشمول کسر حق بیمه ثبت و به شعبه ارسال نمایند .   

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک نمایید  

 

آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه ماهانه