جدول حقوق و دستمزد سال 1400

جدول حقوق و دستمزد سال 1400

کارگروه تعیین دستمزد سال 1400  از امروز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و تا پایان سال دستمزد سال آینده را مشخص مینماید . انتظار می رود با توجه به سبد معیشیت خانواران ایرانی حقوق تا سقف 4 میلیون تومان در ماه افزایش یابد اما با توجه به نمودار رشد حقوق در سال های اخیر  نباید انتظار بیش از 25 درصدی افزایش حقوق را داشت .

جدول حقوق و دستمزد 1400
 میزان حقوق و دستمزد سال 1400
شرح 

سال 1399

سال 1400
حدالاقل دستمزد ماهانه  19,112,700 23,317,494
حق مسکن ماهیانه  3,000,000 3,000,000
حق بن (خوار و بار ) 4,000,000 4,000,000
حق اولاد - یک فرزند  1,911,270 2,331,749
حق اولاد - دو فرزند  3,822,540 4,663,499
حق سنوات روزانه  33,333 33,334
حق سنوات ماهانه  999,990 1,000,000
حدالاقل دستمزد روزانه  637,090 777,250
مجموع دریافتی افراد مجرد  27,112,690 31,317,494
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  29,023,960 33,649,243
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  30,935,230 35,980,993
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  86,915 106,037
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  121,682 148,452
                                                      مبالغ همگی به ریال می باشد 
احتمال 22 درصدی افزایش حقوق سال 1400

 

 

این پست  به صورت مداوم آپدیت می شود

لطفا نظرات خود را  برای ما ارسال نمایید.