میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400

میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1400

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس برآوردی که مجلس دارد، بایستی حداقل 35 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.

وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور، تصریح کرد: نخستین گروهی که به دلیل شیوع این بیماری متضرر شده‌اند کارگران و نیروی کار است و به همین جهت کمیسیون اجتماعی در نظر دارد سبد درآمدی نیروی کار کشور را اضافه کند و بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید 35 درصد به دستمزد کارگران اضافه شود.