حذف یک ستون در اکسل

حذف یک ستون در اکسل

گاهی لازم است  یک ستون به کلی حذف شود . فرض کنید در تصویر زیر یک سری داده در اکسل وجود داغرد . می خواهیم ستون D را به کلی حذف کنیم تا دو ستون  C  و  E  در کنار یکدیگر قرار گیرند .

حذف ستون در اکسل


برای این کار روی نام ستون D  راست کلیک می کنیم و از لیست باز شده گزینه Delete  را انتخاب می کنیم .

حذف ستون در اکسل


شکل حاصل به صورت زیر است .

حذف ستون در اکسل


دقت کنید پس از حذف ستون D  دو ستون در کنار یکدیگر قرار می گیرند و نام ستون E به  D  تغییر می کند . بنابراین نام ستون ها هیچ وقت حذف نمی شوند .

 

 

مطالب مرتبط

آموزش اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

آغاز برنامه

آشنایی مقدماتی با اکسل

باز کردن صفحه جدید در اکسل

فعال کردن همزمان چند سلول در اکسل

کپی کردن یک سلول در اکسل

حذف محتویات یک سلول در اکسل

اصلاح داده های درون یک سلول