خطای کد ملی نا معتبر است در ارسال لیست بیمه

خطای کد ملی نا معتبر است در ارسال لیست بیمه

سوال یکی از دوستان در خصوص لیست بیمه

فرد جدیدی را  امروز در لیست بیمه  وارد کردم که قبلا جایی بیمه نبوده و تازه ثبت نام کرده است . اما وقتی لیست را  در سایت ارسال میکنم ُ عدم تایید میزنه و دلیلش را ( کد ملی نا معتبر است ) می زند . در صورتی که کد ملی درست وارد شده  مشکل از چیست ؟

پاسخ :

فرد مورد نظر شما باید در شعبه ای که شما در آن قرار دارید نام نویسی بکند و توسط شعبه تایید شود تا مشکل شما بر طرف گردد . و یا اینکه فرد برای اولین بار است که بیمه می شود و قبلا بیمه شده تبعی (پدر یا همسر ) بوده است و شما باید برای نام نویسی به شعبه مراجعه نمایید و در خواست اصلاح شماره بیمه فرد را بدهید .