کپی کردن یک سلول در اکسل

کپی کردن یک سلول در اکسل

فرض کنید در سلول A1  عدد 1000 را داریم و می خواهیم در سلول B2  و  D1  هم این عدد را داشته باشیم (عدد مذکور را در دو سلول دیگر کپی کنیم )

کپی کردن سلول در اکسل
برای این کار روی سلول A1  راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه Copy را انتخاب میکنیم .

کپی کردن سلول دراکسل
سپس روی سلول B2 راست کلیک کرده و از لیست باز شده گزینه Paste  را انتخاب میکنیم .

کپی کردن سلول در اکسل
خواهیم دید که عدد مورد نظر در این سلول نمایش داده شده است .

کپی کردن سلول در اکسل 4
حالا همین کار را روی سلول D1 نیز انجام میدهیم . حاصل کار بصورت زیر است .

کپی کردن سلول در اکسل
این نکته قابل ذکر است که برای گزینه های Copy و Paste کلید های میانبری در صفحه کلید موجود است که به ترتیب ترکیب کلید های   Ctrl+C  و Ctrl+v  برای این دو عمل مورد استفاده قرار میگیرد.

 

مطالب مرتبط

آموزش اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

آغاز برنامه

آشنایی مقدماتی با اکسل

باز کردن صفحه جدید در اکسل

فعال کردن همزمان چند سلول در اکسل

جابجا کردن یک سلول در اکسل

حذف محتویات یک سلول در اکسل