نوار فرمول در اکسل

نوار فرمول در اکسل

در بالای کاربرگ و در کنار کادر نام ، کادری به نام نوار فرمول (Formula bar) وجود دارد .هر اطلاعاتی که در سلولس  وجود داشته باشد ، با کلیک برآن سلول، در این کادر نمایش داده می شود .بطور مثال اگر در سلول A5  عدد 50000 نوشته شده باشد ، با کلیک بر سلول a5  در نوار فرمول این عدد نمایش داده می شود .

نوار فرمول در اکسل
این نوار برای راحتی نوشتن متون طولانی در سلول ها و همچنسن برای سهولت در نوشتن فرمول در سلول ها استفاده می شود .

 

آموزش اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

آغاز برنامه

آشنایی مقدماتی با اکسل

باز کردن صفحه جدید در اکسل

فعال کردن همزمان چند سلول در اکسل

کپی کردن یک سلول در اکسل

جابجا کردن یک سلول در اکسل

حذف محتویات یک سلول در اکسل