تصویب نامه نحوه استفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش

تصویب نامه نحوه استفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش

هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶۹ )‌اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده در خصوص نحوه استفاده مؤدیان مالیاتی از سامانه صندوق فروش را به شرح زیر تصویب کرد:


جهت دریافت متن کامل تصویب نامه اینجا کلیک کنید.