نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

 اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.

هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.

وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.

مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و.... می باشد.

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد  به شرح زیر می باشد

سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی گنجینه

 • معرفی مراکز هزینه-رسته
 • معرفی انواع حکم-وام پرسنل-رتبه و گروه ومشاغل کاری با توجه به کد و عناوین استاندارد تامین اجتماعی
 • معرفی مشخصات پرسنل به همراه سوابق کاری با توجه به آخرین اطلاعات مورد نیاز جهت دیسکت و سی دی بیمه
 • معرفی وضعیت شغلی و کاری پرسنل در هر ماه به صورت مجزا وتعیین میزان حقوق پایه هر پرسنل
 • تعیین و انتخاب درصد بیمه سهم پرسنل –کارفرما و بیکاری و ماخذ بیمه برای هر پرسنل در هر ماه به صورت مجزا
 • تعیین نوع محاسبه مالیات (جدول-5درصد-10درصد-معاف-جدول و معافیت 7/2 بیمه)برای هر پرسنل
 • تعیین نحوه محاسبه مالیات به صورت ماهانه و یا سالانه
 • غیرفعال کردن پرسنل به صورت دستی و خودکار سیستمی با توجه به تاریخ خروج به همراه تاریخچه وضعیت فعلی
 • معرفی پرداخت ها و کسورات حقوق به صورت مبلغ ثابت و فرمول محاسباتی و تعیین ماهیت پرداخت و کسور (مستمر-بیمه پذیر-مالیات پذیر-مندرج در فیش حقوقی)
 • فرمول دهی ساده و آسان به صورت ویژوال همانند برنامه Excel
 • تعیین و تعریف جدول مالیاتی به ازای هر ماه
 • انتقال و کپی اطلاعات وضعیت شغلی-جدول مالیات-پرداخت و کسورات مستمر به ماه جدید ایجاد شده از ماه قبل در عملیات ایجاد فایل کارکرد ماهیانه
 • انتساب پرداخت ها و کسورات به ازای هر پرسنل در ماه های مختلف به صورت مجزا
 • امکان تغییر فرمول محاسباتی پرداخت و کسور هر پرسنل در هر ماه
 • امکان انتساب-ویرایش و حذف گروهی پرداخت ها و کسورات پرسنل
 • ورود اطلاعات ساعت کارکرد و پارامترهای پرداخت( اضافه کار-کسرکار-مرخصی و ... )با امکان خواندن از فایلText-excel))
 • محاسبه حقوق کارکرد ماهیانه با امکان برگشت از محاسبه
 • امکان حذف اطلاعات فایل کارکرد ماهیانه به صورت فردی و گروهی
 • امکان تائید کارکرد محاسبه شده در ماه توسط مدیر سیستم
 • گزارش و چاپ فیش حقوقی پرسنل به صورت فردی و گروهی در حالت فیش1
 • گزارش رسید حقوق دریافتی به صورت مبلغ(پیش پرداخت-مبلغ حقوق-مانده حقوق)
 • گزارش رسید مساعده دریافتی با امکان طراحی گزارش
 • گزارش و چاپ لیست حقوق و دستمزد با امکان طراحی و تعیین ستون ها چاپ به صورت فرمول و انتخاب فونت و عرض ستون و...
 • گزارش وضعیت وام پرسنل به تفکیک هر نوع وام دریافتی
 • گزارش پرداخت و کسورات پرسنل و خلاصه پرداخت ها و کسورات به تفکیک هر ماه
 • گزارش ذخیره سنوات و مرخصی پرسنل با امکان انتخاب پارامتر های محاسبه
 • گزارش وضعیت مرخصی پرسنل به همراه مانده مرخصی هر پرسنل
 • گزارش لیست بیمه پرسنل مطابق با آخرین طرح چاپ لیست بیمه با امکان طراحی و تنظیم ستون ها توسط کاربر
 • گزارش لیست مالیات پرسنل مطابق با آخرین طرح چاپ اداره دارائی
 • گزارش لیست پرداخت بانکی با امکان طراحی و تنظیم ستون های گزارش جهت ارائه به بانک
 • تهیه فایل بیمه مطابق با آخرین فرمت CD بیمه با امکان رایت روی CDدر داخل برنامه و چاپ آن
 • تهیه فایل مالیات مطابق با اخرین فرمت CD اداره دارائی با امکان رایت روی CDو چاپ آن
 • تهیه فایل پرداخت بانکی انواع بانکها با فرمت شخص هر بانک جهت ارائه به بانک با امکان رایت روی CD در داخل برنامه

جهت خرید و مشاوره رایگان با شماره 09189689767 در تماس باشید .

سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی جامع در نسخه عادی

 • شامل کلیه مشخصات سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی گنجینه به انضمام :
 • معرفی مشاغل کاری با توجه به کد و عناوین استاندارد تامین اجتماعی
 • معرفی وضعیت شغلی و کاری پرسنل در هر ماه به صورت مجزا
 • تعیین میزان حقوق پایه هر پرسنل در هر ماه
 • نمایش و رویت وضعیت شغلی هر ماه پرسنل به صورت یکجا
 • امکان ثبت جمعی کارکرد پیش فرض به تمام پرسنل
 • محاسبه حقوق کارکرد ماهیانه با امکان برگشت از محاسبه
 • امکان تائید کارکرد محاسبه شده در ماه توسط مدیر سیستم
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی جامع در نسخه کاربردی

 • شامل کلیه مشخصات سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی در نسخه عادی انضمام :
 • تعریف چند تابعه و شرکت
 • گزارش ویژه کارکرد
 • لینک با ساعت های حضور و غیاب
 • محاسبه و گزارش عیدی و پاداش
 • یکسال پشتیبانی رایگان

سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی جامع در نسخه جامع

 • شامل کلیه مشخصات سیستم حقوق و دستمزد پرسنلی در نسخه کاربردی به انضمام :
 • سایر گزارشات که به تفکیک مراکز هزینه و... تهیه میگردد
 • تسویه حساب پرسنل
 • گزارش ساز ویژه
 • تعیین ماهیت پرداخت و کسور(مستمر-بیمه پذیر-مالیات پذیر-مندرج در فیش حقوقی)
 • گزارش و چاپ فیش حقوقی پرسنل به صورت فردی و گروهی در سه حالت(فیش1-فیش2-فیش ویژه پاکت نامه)
 • گزارش ویژه کارکرد پرسنل با امکان طراحی به تعداد نامحدود گزارش با تنظیمات چاپ و کاغذ مورد نظر و تعیین ستون های گزارش به همراه اعمال شروط گزارش (گزارش ساز)
 • امکان گزارشگیری اطلاعات به تفکیک مراکز هزینه و رسته
 • امکان طراحی تمامی گزارشات توسط خود کاربر و تنظیمات مربوط به هر گزارش
 • امکان محاسبه عیدی و پاداش با توجه به فرمول تعریف شده توسط کاربر
 • تعیین تاریخ استخدام-شروع و پایان-مندرج در لیست بیمه به ازای هر پرسنل
 • تعریف وضعیت شغلی پرسنل جهت پرسنل با حقوق ثابت
 • معرفی پرداخت ها و کسورات حقوق به صورت مبلغ ثابت و فرمول محاسباتی
 • امکان ایجاد فایل وحذف اطلاعات کارکرد ماهیانه به صورت فردی و گروهی
 • معرفی شرکت به تعداد نامحدود و توابع به تعداد نامحدود در هر شرکت

 جهت خرید و مشاوره رایگان با شماره 09189689767 در تماس باشید .