محرک بها  در حسابداری صنعتی

محرک بها در حسابداری صنعتی

عامل یا محرک بها در یک انباره ی بها ، یک پارامتر قابل اندازه گیری است که با تغییر آن ، کل بهای آن انباره و بهای موضوع تعیین بها تغییر می کند .

هرگونه تغییر در عامل بها ، موجب تغییر در بهای کل خواهد شد . محرک بها ی هر انباره "علت" و مجموع بهای آن انباره " معلول" است . بنابراین اگر شرکتی بخواهد بهای چیزی را کاهش دهد لازم است محرک آن راکاهش و یا تعدیل نماید و اصولا اهمیت بحث محرک بها ناشی از همین موضوع است . عامل بها می تواند یک پارامتر پولی مانند بهای دستمزد مستقیم و یا یک پارامتر غیر پولی مانند تعداد محصول تولید شده باشد . در انباره های مختلف بها ، شناسایی محرک بها دارای درجات مختلفی از پیچیدگی است .
برای تعیین محرک بهای هر چیز معمولا از تکنیک های آماری استفاده می شود . بدین ترتیب که محرک های احتمالی هر انباره را به عنوان متغیر مستقل و بهای انباره ی مورد نظر را به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیرند و بر اساس داده های تاریخی ، بین متغیر های مستقل و وابسته ارتباط آماری را محاسبه و هرکدام که از شدت ارتباط و توان از ارزش بهتری برخوردار باشد به عنوان (محرک بهای غالب) شناسایی و مورد استفاده قرار میگیرد . نبود یک عامل یا محرک بهای قوی می تواند نشان دهنده ی متجانس نبودن عوامل موجود در انباره باشد .
مدیریت بها
منظور از مدیریت بها ، مجموعه اقداماتی است که مدیریت انجام میدهد تا توام با جلب رضایت مشتریان ، بطور مداوم بهای محصول کنترل و کاهش یابد . آنچه پیچیدگی این کار را نمایان می سازد انجام توام این دو مورد است وگرنه افزایش رضایت از طریق افزایش بهای ساخت محصول ، کار چندان پیچیده ای نیست  ولی تولید با کیفیت و در عین حال ارزان تر ، کار مشکل و پیچیده ای است .
رقابتی شدن بازار فروش ، موجب شده است که مشتری در اولویت نخست قرار گیرد و رضایت مشتری منوط به کاهش قیمت ، افزایش کیفیت ، نوآوری و تحویل به موقع است . اصولا شرکت ها برای کاهش بهای ساخت محصول خود ، باید به دو مورد زیر توجه خاص داشته باشند :
1-    محدود کردن فعالیت ها ، به فعالیت هایی که باعث ایجاد ارزش افزوده می شوند . منظور از ارزش افزوده ، افزایش ارزش کالا یا خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان است .به عبارت دیگر فعالیت هایی را که فاقد ارزش افزوده هستند باید حذف کرد ، زیرا حذف چنین فعالیت هایی اولا به مطلوبیت و ارزش محصول لطمه نمی زند ، ثانیا باعث کاهش بخشی از بهای ساخت محصول می گردد .
2-    فعالیت های باقیمانده که دارای ارزش افزوده هستند به شکلی کارا و اثر بخش مورد استفاده قرار گیرند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود و بهای ساخت محصول به صورت غیر ضروری و زائد ، افزایش نیابد .
3-    به طور خلاصه میتوان گفت راه کاهش بهای ساخت ، از یک طرف حذف محرک هایی است که فاقد ارزش افزوده هستند . از طرف دیگر استفاده ی کارا و موثر از محرک های دارای ارزش افزوده می باشد .

 

Definition
Management of cost related activities achieved by collecting, analyzing, evaluating, and reporting cost information used for budgeting, estimating, forecasting, and monitoring costs.

Cost management is the process of planning and controlling the budget of a business. Cost management is a form of management accounting that allows a business to predict impending expenditures to help reduce the chance of going over budget.

Many businesses employ cost management plans for specific projects, as well as for the over-all business model. When applying it to a project, expected costs are calculated while the project is still in the planning period and are approved beforehand. During the project, all expenses are recorded and monitored to make sure they stay in line with the cost management plan. After the project is finished, the predicted costs and actual costs can be compared and analyzed, helping future cost management predictions and budgets.

Implementing a cost management structure for projects can help a business keep their over-all budget under control. Several business intelligence (BI) programs, such as Oracle Hyperion, offer cost management software to help businesses monitor costs and increase profitability. While the software may help, it is not imperative that software is used when executing a cost management plan.

Vendors may refer to cost management software applications as cost accounting, spend management or cost transparency products.  

See also: IT MOOSE management, IT chargeback system, capacity planning, Project Management Office (PMO), advanced planning and scheduling (APS)

Learn more about cost management:
Cost Management Analysis Guide
Bernie Klinder describes how standardizing hardware to create a common desktop environment can keep costs down in a well managed Windows environment.

How a cost management analysis affects Windows Server 2008 migration
In order to calculate ROI for a Windows migration, you need some "hard savings numbers." In other words, you need to find areas where you can cut existing costs in your cost management analysis.

Spend management software, cost transparency tools help CIOs cut costs
For enterprise organizations with sprawling global operations, spend management software and cost transparency tools can help CIOs gain insight into spending and cost-cutting opportunities.

IT project management: The cost estimating processThe cost estimating process begins by breaking the project down into work phases such as design, engineering, development, and fabrication.

 

مطالب مرتبط

مفاهیم حسابداری صنعتی