حسابداری ارزش منصفانه چیست ؟

حسابداری ارزش منصفانه چیست ؟

حسابداری ارزش منصفانه در حال حاظر به عنوان ارزش بازار مبنایی برای شناخت دارایی ها و بدهی ها می باشد . ارزش منصفانه یک دارایی که می تواند به فروش برسد و یا بدهی که باید پرداخت شود بصورت تخمینی است .

این تعریف شامل مفاهیم زیر است :

  1. شرایط جاری بازار : ارزش منصفانه بر اساس شرایط بازار در تاریخ اندازه گیری می باشد . به جای اینکه از ارزش مشابه دیگر استفاده شود .
  2. معامله منظم : ارزش منصفانه بر اساس معاملات منظمی است  در زمانی که هیچگونه فشار جهت فروش نباشد (منظور انحلال شرکت می باشد )
  3. شخص ثالث: ارزش منصفانه بر اساس یک فروش احتمالی به یک نهاد است که قصد استفاده از آن را دارد . بعبارت دیگر دلال نمی باشد . در غیر این صورت یک معامله با اشخاص وابسته ممکن است قیمت پرداخت (ارزش منصفانه ) را منحرف سازد .

تعیین قیمت ایده آل ارزش منصفانه بر اساس قیمت های پرداختی در بازار فعال می باشد . بازار فعال بازرای است که در آن حجم بالایی از معملات مالی که اطلاعات کافی را در اختیار بگذارد گفته می شود .

همچنین در بازاری که از آن یک ارزش منصفانه مشتق شده است باید بازار اصلی دارایی و بدهی ها باشد (بازار جانبی نباشد ) زیرا حجم بالاتری از فروش می تواند اطلاعات کامل تری در خصوص تعیین بهترین قیمت برای فروشنده منجر شود .

بازاری که یک کسب و کار به طور معمول در آن اجناسی را به فروش می رساند به عنوان بازار اصلی تلقی می شود (برای مثال : بازار مس فروشان )

تحت حسابداری ارزش منصفانه چندین روش کلی برای استخراج ارزش منصفانه وجود دارد :

  • رویکرد بازار : ارزش منصفانه  با استفاده از قیمت های مرتبط با معاملات بازار واقعی برای دارایی ها و بدهی های مشابه یا یکسان استخراج می شود . برای مثال : قیمت اوراق بهادار
  • رویکرد درآمد : استفاده از جریان برآوردی پول نقد و یا درآمد ، نشان دهنده ارزش زمانی پول و خطر جریان های نقدی می باشد که از این طریق می توان ارزش فعلی را به دست آورد .
  • رویکرد هزینه :استفاده از برآورد یک هزینه بجای یک دارایی ( برای آنهایی که دیگر قابل اسفاده نمی باشند )

انجمن حسابداران خبره یک سلسله مراتبی را از سطح یک (بهترین) تا سطح سه (بدترین) برای دستیابی به ارزش منصفانه فراهم نموده است .که به تشریح هر یک می پردازیم :

  1. سطح یک : این سطح قیمت نقل و انتقال چند مورد یکسان در یک بازار فعال در تاریخ اندازه گیری است . این شواهد قابل اطمینان ترین ارزش منصفانه است .
  2. سطح دوم : در این سطح قیمت ها بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم قابل مشاهده می باشند . برای مثال قیمت گذاری برای فروش یک واحد تجاری
  3. سطح سوم : یک ورودی غیر قابل مشاهده می باشد . این روش ممکن است شامل داده های خود شرکت باشد .

این سه سطح به عنوان سلسله مراتب ارزش منصفانه شناخته می شوند .

ضمنا به یاد داشته باشید که این سه سطح برای تعیین رویکرد های ارزیابی (مانند رویکرد بازار) استفاده می شود . این سه سطح بصورت مستقیم ارزش دارایی و یا بدهی ها را تعیین نمی کنند .

حسابداری ارزش منصفانه یک روش گزارشگری مالی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌ها و بدهی‌ها را بر مبنای برآورد قیمت‌هایی گزارش کنند که در صورت فروش دارایی‌ دریافت یا در صورت تصفیه‌ی بدهی پرداخت خواهند کرد. به موجب حسابداری ارزش منصفانه، شرکت‌ها زیان‌های ناشی از کاهش ارزش دارایی یا افزایش بدهی‌های خود را گزارش می‌کنند. این زیان‌ها ممکن است منجر به کاهش حقوق مالکانه و سود شود. طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند، این روش اطلاعات کاملی را افشا می‌کند و شفافیت حسابداری بدین معنی است که صورت‌های مالی، درست و دقیق تهیه شده‌اند و اطلاعات کاملی را درباره‌ی فعالیت‌های موسسه و وضعیت مالی شرکت ارائه می‌کنند. به دلیل این که در حسابداری ارزش منصفانه، صورت سودو زیان، ارزش اقتصادی واقعی فعالیت‌های شرکت، و ترازنامه‌ دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکان را به ارزش منصفانه منعکس می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که این روش اطلاعات شفاف‌تری را ارائه می‌کند(لواکس و لیوز،۲۰۰۹) در مقابل، متقدین معتقدند گزارش کردن زیان‌های ناشی از تغییر قیمت‌ها با قیمت‌های بازار سهام رابطه‌ی معکوس دارد و به طور کلی باعث افزایش ریسک سامانه‌ی مالی می‌شود.