شاخه های حسابداری

شاخه های حسابداری

حسابداری حرفه ای وسیع و پویا می باشد و مداوم خود را با نیاز های کاربران تطبیق می دهد . در طول چند دهه گذشته شاخه های زیادی به حسابداری اضافه شده است که اغلب بر اساس نیاز های کاربران بوده است .
انواع شکل های حسابداری عبارتند از :
1-    حسابداری مالی
2-    حسابداری  مدیریت
3-    حسابداری دولتی
4-    حسابداری مالیاتی
5-    حسابداری پروژه
6-    حسابداری اجتماعی


- حسابداری مالی یا گزارش های مالی ، فرایند تولید اطلاعات برای استفاده کنند گان خارجی سازمان می باشد که معمولا در فرم  صورت های مالی می باشد .صورت های مالی معمولا عملکرد موسسه را منعکس می نماید و جایگاه فعلی آن را مشخص می کند .صورت های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری و یا اصول (GAAP) تهیه و تنظیم می شوند . استاندارد های حسابداری دستور العمل های لازم جهت تنظیم صورت های مالی را تشریح نموده است.


- حسابداری مدیریت اطلاعات لازم جهت استفاده از کاربران اولیه سازمان (درون سازمانی ) از جمله مدیران را فراهم می نماید .به طور کلی اطلاعات این دسته کامل و شامل تر از اطلاعات برای استفاده کنند گان خارجی سازمان می باشد برای اینکه مدیران سازمان را در تحقق اهداف استراتژیک و اهداف بلند مدت  قادر سازد  . اطلاعات این دسته در فرم هایی مانند بودجه و پیش بینی  سازمان را قادر می سازد که اهداف موثر و درستی برای آینده پیش بینی نمایند و عملکرد گذشته سازمان را به درستی ارزیابی نمایند . شکل و محتوای گزارشات تولید شده صرفا برای مدیران سازمان تهیه و تنظیم می شود .
حسابداری صنعتی شاخه ای از حسابداری مدیریت است که شامل تکنیک های مختلفی جهت نظارت و کنترل هزینه های تولید می باشد. کاربرد حسابداری صنعتی بیشتر برای آنالیز تولید و اهداف تولید می باشد .صورت های مالی برای گزراش این دسته فراهم گشته است.


- حسابداری دولتی به عنوان حسابداری دولتی یا حسابداری بخش عمومی شناخته می شود . حسابداری دولتی به نوعی از حسابداری اشاره دارد که توسط دولت در کشور استفاده می شود و مقداری با حسابداری بخش خصوصی فرق  دارد . نیاز به یک سیستم حسابداری متفاوت در دولت به خاطر اهداف نهاد های دولتی و غیر انتفاعی بودن نهاد های دولتی باعث به وجود آمدن این نوع از حسابداری گردیده است .حسابداری دولتی تضمین موقعیت مالی و نشان دهنده عملکرد بخش دولتی در جامعه می باشد . بعبارت دیگر نشان دهنده این است که ارگان های دولتی وظایف خود را به درستی انجام داده اند و بودجه دریافتی خودرا در چه قسمت هایی مصرف نموده اند . حسابداری دولتی به وسیله قانون های مختلف و با استفاده از اهرم مقامات قضایی در صدد بهتر اجرا شدن برنامه های دولتی می باشد .


- حسابداری مالیاتی به حسابداری برای امور مالیاتی اشاره دارد . این بخش توسط سازمان امور مالیاتی  جهت دریافت مالیات های بخش خصوصی توسعه داده شده است .بیشتر قوانین این بخش متمایز از قوانین صورت های مالی و همچنین قوانینی که در بخش بخش دولتی  مورد استفاده است . بعبارت دیگر حسابداری مالیاتی تهیه صورت های مالی طبق قوانین تهیه صورت های مالی استاندارد (استاندارد های حسابداری ) اما متناسب با قوانین سازمان مالیاتی است . اطلاعات این بخش توسط کارشناسان مالیاتی تحلیل می شود و پس از آن در جهت برآورد بدهی مالیاتی شرکت ها و وصول آنها استفاد ه می شود .


- حسابداری پیمانکاری به استفاده از سیستم حسابداری برای پیگیری پیشرفت مالی یک پروژه از طریق گزارش های مالی می باشد .حسابداری پیمانکاری یک جزء حیاتی از مدیریت یک پروژه می باشد . حسابداری پیمانکاری یک شاخه تخصصی از حسابداری مدیریت اما با تمرکز روی تضمین موفقیت مالی پروژه های شرکت مانند راه اندازی خط تولید یک محصول جدید و یا ساخت یک پارت جدید شرکت می باشد .حسابداری پیمانکاری میتواند باعث موفقیت شرکت های پیمانکاری محور (پروزه محور) مانند شرکت های ساخت و ساز باشد.


 - حسابداری اجتماعی که همچنین به عنوان گزارش مسئولیت اجتماعی و حسابداری توسعه پایدار شرکت ها شناخته می شود ، اشاره به فرایند گزارش دادن پیامد فعالیت های یک سازمان در محیط و اجتماع آن دارد . حسابداری اجتماعی در درجه اول در قالب گزارش محیطی همراه با با گزارش سالانه شرکت ها گزارش داده می شود . حسابداری اجتماعی هنور در مراحل اولیه توسعه است و به عنوان پاسخی به آگاهی در حال رشد از محیط در میان مردن در سطح گسترده محسوب می شود .

 

مطالب مرتبط

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

حسابداری دوبل چیست ؟

نمونه سند حسابداری

حسابداری چیست ؟

چهار نوع از صورت های مالی