حسابداری چیست ؟

حسابداری چیست ؟

حسابداری علم دسته بندی و ثبت اطلاعات مالی و گزارش گیری در یک واحد تجاری  می باشد . برای اینکار می توان از یکی از راه های زیر استفاده نمود .
1-    استفاده از سیستم های کامپیوتری و ثبت اطلاعات
2-    ثبت اطلاعات در دفاتر بدون استفاده از سیستم می باشد که  گزارش گیری آن زمان بر می باشد   
3-    خلاصه کردن اطلاعات فقط  در صورت های مالی که اینکار برای واحد های اقتصادی بسیار کوچک مناسب می باشد .

در زیر به تشریح هر کدام از موارد بالا می پردازیم :
-    استفاده از سیستم : استفاده از سیستم های حسابداری  نیازمند قوانین استانداری می باشد که باید در هنگام ثبت اطلاعات رعایت شود و اطلاعات در فرم های استاندارد ثبت گردد سپس در سیستم وارد گردد . واحد های تجاری باید در نظر داشته باشند که برنامه های حسابداری مختلفی در بازار موجود می باشند ولی آنها باید مدلی را که برای نوع کار آنها متناسب می باشد را انتخاب نمایند .
-    ثبت اطلاعات به صورت دستی و بدون استفاده از سیستم : این روش در همه کسب و کار ها قابل استفاده بوده و اما نیازمند انبوهی از اطلاعات و دفاتر می باشد به طور مثال دفاتر معین مشتریان و دفاتر درآمد و هزینه . معایب استفاده از این روش نسبت به استفاده از سیستم های کامپیوتری این است که  نوشتن اطلاعات به صورت جداگانه وقت گیر بوده و نمی توان گزارش گیری سریعی انجام داد
-    استفاده از صورت های مالی در واحد های تجاری  مانند صورت سود و زیان و ترازنامه مستلزم اطلاعات بسیار می باشد . در صورتی می توان صورت های مالی جامعی ارائه نمود که در طول دوره مالی اطلاعات به درستی ثبت و نگه داری شده باشند . در صورتی که تراکنش های مالی بسیار کم باشند (تا ده تراکنش ) می توان بصورت مستقیم صورت های مالی را تهیه نمود و برای استفاده کنندگان ارسال کرد .
در بالا بصورت مختصر روش های ثبت و نگه داری اطلاعات حسابداری برایتان تشریح گردید  روش های ثبت حسابداری گفته شد .
برای شرح کامل آنها باید معانی استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان را بدانید .
استفاده کنندگان داخلی هر سازمان از مدیران میانی و مدیران کل هر سازمان تشکیل شده است که به نوعی ذینفع عای داخل سازمان می باشند و گزارش های حسابداری کاملا در استاندارهای یکسان نمی باشد اما استفاده کنندگان خارج سازمانی شامل ادارات مالیاتی و ... می باشد که گزارش های موجود در فرم های کاملا استاندارد و در زمان های مشخصی ارائه می گردد . همچنین در شرکت های سهامی استفاده کنندگان خارج سازمانی کلیه سهامداران می باشند .

ادامه دارد .

 

مطالب مرتبط

تاریخچه حسابداری

حسابدار کیست ؟

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری

شاخه های حسابداری