گزارش فروش چیست؟

گزارش فروش چیست؟

گزارش عملکرد فروش چگونه می باشد؟
در این گزارشات سود و زیان محصولات فروخته شده گزارش داده می شود و منجر به تصمیمات مهمی می گردد.
در این گزارش مرتب بودن بر اساس تاریخ باید انجام بگیرد.
در این گزارش برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز بخشی ضروریست که از گزارش های دیگر بدست می آید.
گزارشات بدست آمده به مدیران در تصمیم گیری برای ادامه یا قطع فروش کالا کمک می کند.
گزارش فروش را می توان بصورت روزانه ، هفتگی و یا ماهانه تهیه نمود و روند فروش را مقایسه کرد و برای ماه های بعد برنامه ریزی نمود. یکی از مهمترین گزارشات فروش ، گزارش فروش فصلی یا صورت معاملات سه ماهه (169 مکرر) می باشد که اداره دارایی از فروشندگان مطالبه می کند تا فروش کشور را آمارگیری نمایند .
در شرکت های مختلف داشتن یک گزارش از عملکرد واحد فروش می تواند میزان بازدهی فعالیت های آن ها را نسبت به هزینه های مصرفی مشخص نماید.
واحد فروش هر مجموعه تجاری و تولیدی مهم ترین بخشی می باشد که می تواند فرصتی را برای ارائه راهکارهای مهم و موثر در مسئله فروش فراهم آورد. با توجه به هزینه های بسیار زیادی که در زمینه تبلیغات و بازاریابی وجود دارد باید به دنبال راهکارهای نوین برای کاهش این هزینه ها بود. عدم توجه به این مسئله و بهره مندی از روش های سنتی سبب شده تا سرمایه های زیادی در این زمینه به هدر رفته و بازدهی لازم را در جهت افزایش فروش و جذب مشتری نداشته باشد.

 

نرم افزار گزارش خرید و فروش فصلی

آخرین مهلت ارسال خرید و فروش تابستان

محاسن ارسال معاملات فصلی