بخشنامه حقوق و دستمزد سال 94

بخشنامه حقوق و دستمزد سال 94

بخشنامه حقوق و دستمزد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حقوق کارگران در سال 94  در سایت قرار گرفته است .

حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت. بن نقدی ماهیانه به ۱۱۰هزارتومان، حق مسکن 40هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یک فرزند نیز ۷۱۲۴۱تومان شد.

 

       دانلود 

 

تصویب حق مسکن 400،000 ریالی سال 94