دفتر معین چیست ؟

دفتر معین چیست ؟

 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط ممکن است نگهداری شود . کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است .(نشریه 101 سازمان حسابرسی)      
در بعضي از موسسات جريان کار به ترتيبي است که نياز به تهيه اطلاعات تفضيلي يا جزئيات بعضي از فعاليتهاي مالي مي باشد . اين گونه اطلاعات را نمي توان به آساني از دفترکل استخراج نمود ، در نتيجه از دفاتري که جنبه کمکي و فرعي دارند و به نام دفتر معين خوانده مي شوند ، استفاده مي گردد .

دفتر معين براي هر حساب دفترکل که شامل حسابهاي متعدد و جداگانه اي است ، نگهداري مي شود و در نتيجه حساب مربوط در دفتر کل يک حساب کنترل خواهد بود ، که همواره مانده آن با جمع مانده هاي حسابهاي مربوط در دفتر معين مطابقت دارد . دفاتر معيني که معمولا در موسسات نگهداري مي شوند عبارتند از :

  1. دفتر معين بانک
  2.  دفتر معين بدهکاران
  3.  دفتر معين اموال
  4.  دفتر معين بستانکاران

    دفاتر معين از دفاتر قانوني نيستند و مي توانند به صورت کارتهاي آزاد باشند ، معمولا براي سهولت مراجعه به صفحات دفتر معين ، حسابها در اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا نگهداري مي شوند

حساب های معین، مجموعه حساب های کمکی یا مکمل برخی از حساب های دفتر کل هستند.

حساب های معین حساب دفتر کل

یک حساب دفتر کل (حسابهای پرداختنی) دارای چند حساب معین است، که در هر یک اطلاعاتی در مورد تک تک بستانکاران نوشته می شود. دفتر معین مستقیماً از روی سند حسابداری نوشته می شود.

برای نشان دادن نحوه نوشتن دفتر معین از اطلاعات سنگبری آرشام استفاده می کنیم.

سنگبری آرشام

سند حسابداری

دفتر معین

 

دفتر معین حساب های پرداختنی

حساب: فروشگاه یاس صفحه: ۱

دفتر معین

 

جهت سفارش دفتر معین  در سایز های مختلف همراه با آموزش به فروشگاه سایت مراجعه کرده یا با شماره 09189689767 تماس حاصل فرمائید .

 

دانلود فرم دفتر معین در اکسل

فرم دفتر روزنامه در اکسل

نمونه سند حسابداری در اکسل

تعریف حسابداری

تاریخچه حسابداری

حسابدار کیست ؟

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری

شاخه های حسابداری