انواع اسناد انبار

انواع اسناد انبار

در زیر به شرح چند نمونه از اسناد مهم انبار پرداخته و اطلاعات تکمیلی و نحوه استفاده از آنها در روش اجرایی انبار و روش اجرایی خرید در ادامه مبحث توضیح داده شده است.

رسید موقت انبار:

فرمی است موقت و ارزش آن تا صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از آن استفاده می شود که نیاز به انجام پروسه هایی برای امکان صدور رسید قطعی لازم باشد، عموماً رسید موقت انبار جهت کنترل اقلام از نظر مقداری و کیفی قبل از رسید دائم صادر می شود، این فرم از نظر حسابداری مبنای عملیات نمی باشد.

هرگاه کالایی وارد انبار می شود ابتدا رسید موقت شده بعد از انجام کنترل های لازم رسید قطعی و دائم صادر می شود.

رسید انبار:

از مهم ترین اسناد رایج انبار است و به آن رسید دائم هم می گویند، انبار به محض این که کالایی تحویل گرفت، اقدام به تکمیل و صدور رسید انبار بعد از رسید موقت و کنترل های لازم می نماید. این رسید به منزله تایید نهایی تحویل کالا تلقی می شود.

برگ درخواست کالا از انبار:

برای این که هر واحدی اعم از واحدهای تولیدی و غیر تولیدی اجناس مورد نیاز خود را از انبار دریافت کند، بوسیله ی تکمیل فرم درخواست کالا تقاضای خود را به اطلاع انبار می رساند، فرم در خواست کالا از انبار تکمیل و به امضای واحد متقاضی رسیده و توسط مدیر مربوطه تائید و برای تحویل گرفتن اجناس مورد نیاز به انبار مربوطه مراجعه می شود. 

انبادار بر حسب موجودی و مشخصات اجناس یا کالای مورد تقاضا و صحت برگ درخواست کالا از انبار چنانچه اجناس یا کالای مورد تقاضا موجود باشد اقدام به تحویل کالای درخواستی متقاضی و صدور سند حواله انبار می نماید، در غیر اینصورت در صورت نداشتن موجودی اقدام به تهیه و تنظیم فرم درخواست خرید کالا و ارجاع آن به واحد تدارکات و خرید می نماید. 

حواله انبار:

از مهم ترین اسناد رایج دیگر انبار حواله انبار است، انبار بعد از دریافت فرم درخواست کالا از انبار و تحویل هر گونه کالا از انبار به واحدهای متقاضی یا خریداران و خروج کالا از انبار اقدام به صدور سند حواله نموده و این سند به منزله تایید نهایی خروج کالا از انبار می باشد و در حسابداری انبار ریالی و ثبت سند می گردد.

برگ سفارش خرید:

برگ سفارش خرید خرید فرمی است که توسط انبار در صورت کسری موجود کالاها و با در نظر گرفتن سیستم کنترل موجودی صادر و با استفاده از آن واحد بازرگانی و خرید قادر است اقلام را به استناد آن خریداری و کالای مورد نیاز را تامین نماید. 

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبار داری

امکانات نرم افزار انبارداری به شرح زیر می باشد

جهت خرید و مشاوره رایگان با شماره 09189689767 در تماس باشید .

سیستم انبار گنجینه

 • تعریف طرف حساب ها با امکان گروهبندی در 2 سطح اصلی و فرعی
 • معرفی عملیات های مورد استفاده در رسید حواله و تعیین ماهیت هر عملیات
 • امکان تنظیمات کامل توسط کاربر مربوط به تعریف نوع عملیات
 • معرفی واحد های اندازه گیری و سفارش
 • تعیین فرمول ساخت(Bom) هر محصول
 • امکان تعیین 3 واحد اندازه گیری و ضریب تبدیل نسبت به هم برای هر کالا
 • امکان تعیین ماهیت کالا (مواد اولیه – نیمه ساخته-محصول و ..)
 • امکان تعیین کد مبدل در جهت یکسان سازی کالاهای مرتبط با یکدیگر
 • معرفی کالاها و اجناس با امکان گروهبندی در 3 سطح اصلی-فرعی-جز
 • معرفی انبارهای مختلف با امکان تعریف ردیف و قفسه برای هر انبار
 • امکان انتساب کالا ها با موجودی ابتدای دوره و ردیف و قفسه و مکان به هر انبار و تعیین حداقل و حداکثر سفارش موجودی
 • امکان تعریف مراکز هزینه و تعیین نرخ جذب سربار
 • امکان صدور حواله با استفاده از دستگاه بارکدخوان
 • امکان ایجاد و صدور رسید / حواله انتقالی بین انبارها
 • امکان صدور رسید تولید با امکان چاپ بارکد و سریال تولید(ردیابی)
 • تنظیم کنترل و بررسی موجودی کالا در جهت جلوگیری از موجودی منفی در هنگام صدور رسید و حواله
 • امکان قیمت گذاری حواله ها ی مصرف با توجه به نوع و روش قیمت گذاری تعیین شده
 • گزارش موجودی کالا و موجودی طی دوره ،با توجه به کالا و مشخصه های تعیین
 • گزارشگیری کارتکس کالا و گردش عملیات آن به صورت ریالی – مقداری
 • گزارش گردش کارتکس یک کالا برای هر طرف حساب
 • گزارش خلاصه و ریز رسید و حواله های انبار
 • امکان گزارش گیری و آلارم حداقل و حداکثر موجودی کالا در ابتدای اجرای برنامه
 • تعریف کاربران سیستم با تعیین حقوق دسترسی
 • امکان تهیه وارسال سند حسابداری بدون نیاز به تخصص کاربر بصورت کاملاً هوشمند

سیستم انبار جامع در نسخه عادی

 • شامل کلیه مشخصات سیستم انبار گنجینه به انضمام :
 • امکان تنظیم کارتابل شخصی برای کاربران سیستم
 • امکان تعیین 3 واحد اندازه گیری و ضریب تبدیل نسبت به هم برای هر کالا و 2 واحد مستقل
 • گزارش پیگیری وضعیت موجودی و عملیاتی کالا در سیستم های مختلف
 • گزارش تولید و مصرف کالا
 • گزارش ورود و خروج کالا(نگهبانی)
 • امکان دریافت و ارسال اطلاعات موردنیاز سیستم های وابسته از طریق کارتابل سیستم
 • مرور و بررسی موجودی و کارتکس کالا به صورت ویژه
 • کنترل ثبت حواله با توجه به شناسایی تولید کالا در رسیدهای ثبت شده
 • امکان حق دسترسی کاربران به هر انبار به ازای هر عملیات ثبتی به ریز عملکرد
 • گزارشات پارامتریک (گزارش ساز ) جهت گرفتن گزارش در انبار به دلخواه کاربر با قابلیت ذخیره شدن گزارش

سیستم انبار جامع در نسخه کاربردی

 • شامل کلیه مشخصات سیستم انبارجامع در نسخه عادی :
 • مشخصه ها(کدینگ)
 • درخواست خرید در ارتباط با بازرگانی داخلی
 • صدور حواله با توجه به درخواست فروش
 • گزارش ساز سریع
 • فرمول ساخت
 • تهیه و تعیین برنامه تولید روزانه به صورت دلخواه با امکان صدور رسید تولید
 • گزارش وضعیت سفارشات ثبت شده و ارسالی با توجه به موجودی
 • صدور رسید ویزه جهت ثبت وزن از ترازو وچاپ برچسب جهت صنایع نساجی ویسته بندی
 • پشتیبانی رایگان یکساله
 • معرفی کالاها و اجناس با امکان گروهبندی در 3 سطح اصلی-فرعی-جزء و 4سطح مشخصه با امکان قیمت گذاری(Lifo-Fifo - ساده – موزون)
 • تعریف مشخصه کالا در 5 سطح جهت تعیین نوع کالا و دسته بندی کالا(مثال فرش: نقشه،رنگ،نوع الیاف،نوع دستگاه،شانه و...)
 • امکان ایجاد و صدور رسید/ حواله موقت جهت تاییدیه مدیر یت و تبدیل شدن به رسید /حواله واقعی

سیستم انبار جامع در نسخه جامع

 • شامل کلیه مشخصات سیستم انبارجامع در نسخه کاربردی :
 • کدینگ 9 سطحی
 • صدور حواله با توجه به فاکتور فروش
 • صدور حواله با توجه به مجوز ها
 • گزارش ساز ویژه
 • مدیریت بهای تمام شده
 • قیمت گذاری جمعی رسید /حواله انبار طی دوره با تمام اصول وقواعد با امکان تعیین انبارها وکاردکس عمومی انبارهای انتخابی ( قابل استفاده برای قیمت گذاری انتقالی ها و.......

جهت خرید و مشاوره رایگان با شماره 09189689767 در تماس باشید .