حسابرسی • 21 شهریور 1395
  صدور گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی

  صدور گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی

  معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافق سه جانبه میان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بانک‌ها اعلام کرد مجامع عمومی بانک‌ها از این هفته به تدریج برگزار می‌شود.

  حسین قضاوی گفت: به تدریج گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک‌ مرکزی صادر می‌شود و قبلا گزارش‌های متداول حسابرسی‌های عملکرد سال ۹۴ صادر شده بود، بنابراین در چارچوب توافق سه جانبه صورت گرفته، مجامع بانک‌ها این هفته و هفته آینده تشکیل و عملکرد بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  در مورد زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها اظهار داشت: با توافق انجام شده سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و بانک‌ها قرار است، مجامع بانک‌ها از این هفته به تدریج برگزار شود........

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

 • 22 مرداد 1395
  قرارداد حسابرسی مالیاتی

  قرارداد حسابرسی مالیاتی

  قرارداد حسابرسی مالیاتی:

  این قرارداد بنا به درخواست شماره ................مورخ ..................به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بین شرکت .............به نشانی .................و موسسه حسابرسی.......... به نشانی .......... که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر منعقد می گردد: 

  1- موضوع قرارداد

  انجام حسابرسی مالیاتی سال/دوره مالی منتهی به ..................و ارائه گزارش طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ابلاغ گردیده است.

  2- تعهدات موسسه

  تعهدات موسسه عبارت است از انجام حسابرسی مالیاتی بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و مقررات مربوط و استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش طبق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشتمل بر:

  1-2- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

  2-2- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط.

  3-2- اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که شرکت به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

  4-2- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین گردیده است.......

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 • 21 مرداد 1395
  تنظیم اطلاعات مالی

  تنظیم اطلاعات مالی

  كليات :

  1 . هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهـاي لازم دربـاره مـسئوليتهاي حرفـهايحسابرس در تنظيم اطلاعات مالي و شكل و محتواي گزارشي است كه حسابرس در ايـن
  گونه موارد صادر ميكند. منظور از حسابرس در اين استاندارد، الزاما فـرد يـا موسـسهاينيست كه حسابرسي صورتهاي مالي واحد اقتصادي را به عهده دارد. 

  2 . اگرچه تاكيد اين استاندارد، تنظيم اطلاعات مالي است، اما ميتواند براي تنظيم اطلاعـاتغيرمالي نيز سودمند واقع شود، مشروط بر آن كه حـسابرس از موضـوع شـناخت كـافي
  داشته باشد. ارائه خدمات معين و محدود به صاحبكار مثلاً حـل و فـصل مـوارد خـاصحسابداري به منظور انعكاس در صورتهاي مالي، تنظيم اطلاعات مالي محسوب نميشـود. ضوابط ارائه شده در ساير استانداردهاي حسابرسي نيز ميتواند حسابرس را در بكارگيرياين استاندارد ياري رساند. .....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 • 4 تیر 1395
  در قوانین و مقررات تامین اجتماعی چه تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده؟

  در قوانین و مقررات تامین اجتماعی چه تسهیلاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده؟

  در قوانین و مقررات تامین اجتماعی برای کارفرمایان برخی از کارگاهها تسهیلات و حقوقی در نظر گرفته شده ست که عناوبن آنها به شرح زیر است:

  1. معافیت از پرداخت حق بیمه برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

  اگر قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی منعقد شود. به طور کلی مشمول پرداخت حق بیمه نخواهد بود. در صورتی که قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها منعقد شود و این مؤسسات فاقد بدهی بابت حق بیمه به سازمان باشند یا کارکنان آنها مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند، این قراردادها از پرداخت حق بیمه معاف هستند.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

   
 • 11 بهمن 1394
  حسابرسی داخلی

  حسابرسی داخلی

  تعریف حسابرسی داخلی:

  حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند.

  انواع حسابرسی داخلی:1.حسابرسی داخلی سنتی2.حسابرسی داخلی مدرن3.حسابرسی داخلی نئومدرن

  حسابرسی داخلی سنتی:

  حسابرسی داخلی در مرحله اول فقط در خدمت مدیر مالی بوده و وظیفه اش چیزی بیش از کنترل کیفیت عملیات حسابداری نبود. به عبارت دیگر محصول کار حسابرسان داخلی کنترل کیفیت کار حسابداری و مشتریان آنان مدیران مالی بودند.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

   

   

 • 10 بهمن 1394
  حسابرسی عملیاتی

  حسابرسی عملیاتی

  تعریف حسابرسی عملیاتی:

  حسابرسیعملیاتی یعنی«فرایند منظم و روشمند ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات».استانداردهای دیوان محاسبات امریکا مفهوم حسابرسی را برای صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی تعریف کرده است. به توضیح کوتاهی برای هر یک از این موردها، که به 3یی (3E) شهرت دارد، توجه فرمایید:

  الف- صرفه اقتصادی (یا هزینه عملیات)

  آیا سازمان مورد رسیدگی مسئولیتهای خود را در برابر منابع با در نظر گرفتن اصل صرفه‌جویی، به اقتصادی‌ترین شکل ممکن انجام می‌دهدیا خیر؟ 

  در ارزیابی صرفه اقتصادی عملیات و چگونگی تخصیص و استفاده از منابع، حسابرس عملیاتی ممکن است موارد زیر را بررسی کند:.....

  به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 • 7 بهمن 1394
  همه چیز در مورد حسابرسی

  همه چیز در مورد حسابرسی

  حسابرسی فرایندی است بسامان برای جمع‌آوری و ارزیابی بی‎طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‎شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‎نفع.این تعریف به عمد به صورت جامع ارائه شده است تا انواع مختلف حسابرسی را شامل شود. برخی از عبارات این تعریف نیاز به توضیح بیشتری دارد. عبارت فرایند بسامان بر این نکته دلالت دارد که حسابرسی بر اساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود. برنامه‌ریزی مناسب شامل جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد است. حسابرسان باید با حفظ بیطرفی نسبت به جمع‌آوری و ارزیابی مربوط بودن و اعتبار شواهد بپردازند. اگر چه نوع، میزان و قابلیت اتکای شواهد در کارهای مختلف حسابرسی می‌تواند متفاوت باشد، اما جمع‌آوری و ارزیابی شواهد، بخش اعظم فعالیت‌های حسابرسان را تشکیل می‌دهد. شواهدی را که حسابرسان جمع‌آوری می‌کنند باید درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی باشد. در حسابرسی، واژة ادعا معنای ویژه‌ای دارد و به اظهارات ضمنی یا صریح مدیریت اطلاق می‌شود که در قالب صورت‌های مالی، اسناد و مدارک یا سیستم‌ها تجسم می‌یابد. برای مثال، صورت‌هایمالی اساسی تهیه شده توسط مدیران شامل چند ادعا است.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 • 8 مرداد 1394
  حسابرسی واحد های تجاری کوچک

  حسابرسی واحد های تجاری کوچک

  استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسيدگی نيستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محيط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرايی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهايی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود.رهنمودهای موجود درباره کاربرد استانداردهای حسابرسی در واحدهای تجاری مختلف نيازهای حرفه ای رابراورده نمی کند.منظور از مشکلات حسابرسی در اين مورد به معنی شرايطی است که در آن کاربرد استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی به سهولت امکان پذير نيست.

  ويژگيهای واحدهای تجاری کوچک:

  الف)مالکيت يا کنترل عملياتی دردست چند نفر معدود متمرکز و سلطه صاحب سرمايه مدير برقرار است :استقلال و توان کنترل صاحب سرمايه مدير ايجاد کننده محيطی است که در آن همه چيز تحت کنترل و نفوذ اوست وتوان در برقراری کنترلهای داخلی از لحاظ قابليت حسابرسی نقشی عمده دارد.

  ب)دانش حسابداری کارکنان يا مديريت محدود است:گرايش بسياری از سرمايه داران جز معطوف به اعمال مديريت از طريق تمرکز بر امور مربوط به فروش و بازاريابی ورشد واحدشان است وممکن است نسبت به امور مالی بی توجه باشند و يا از توجه به کنترلهای داخلی عمده برخوردار نباشند.

  پ)مديريت بر اين باور است که به استخدام افراد خبره نياز ندارد يا از عهده آن برنمی آيد:مديريتی که نسبت به امر کنترل حساس نيست ممکن است نسبت به سيستم کنترل حسابداری واحد تجاری بی تفاوت يا کم توجه باشد و کم اهميت انگاشتن کنترلهای داخلی حسابداری احتمالا موانعی جدی در راه حسابرسی واحد تجاری کوچک می باشد.

  ت)زير پا گذاردن کنترلهای داخلی حسابداری توسط مديريت:صاحب سرمايه مدير معمولا می تواند روشهای تجويز شده را زير پا گذارد.غالبا عملکرد مديريت مورد بررسی قرار نمی گيرد زيرا در بسياری واحدهای تجاری کوچک نظارتی بر کار مديريت وجود ندارد.

  ث)نارسايی های کنترلهای داخلی حسابداری:اين نارسايی ها ممکن است از تفکيک محدود وظايف يا دسترسی آسان کارکنان اداری و دفتری به مدارک حسابداری و دارايی هاو يا روشهای غير مدون ناشی شود.تفکيک محدود وظايف ضعفی فراگير است که می تواند به اجتناب کامل حسابرس از اتکا به کنترلهای داخلی بيانجامدو چنانچه در نتيجه عدم تفکيک کافی وظايف فردی در موقعيت ارتکاب اشتباه و تخلف و اختفای آن قرار گيرد حسابرس ناگزير بايد احتمال زيادی برای وقوع اشتباه و تخلف قايل شود.تفکيک محدود می تواند محيطی را ايجاد کند که در آن مدارک مالی و داراييهای عينی به آسانی در دسترس کارکنان اداری و دفتری قرار گيرد.مثلا کارمندی که به تنهايی مسئول تنظيم چکها و ثبت پرداختهای نقدی وتهيه صورت مغايرت بانکی است می تواند چکی را ثبت نکند و از کشف آن نيز جلوگيری کند.نارساييهای کنترلهای داخلی می تواند زاييده غير مدون بودن روشهای ثبت در دفاتر نيز باشد.روشهای غير مدون ثبت دفاتر لزوما به مدارک ناکافی منجر نمی شود اما احتمال اشتباه وتقلب را افزايش می دهد.

  ج)نهاد سياستگذاری غير فعال يا غير موثر:بسياری از واحدهای تجاری کوچک از يک نهاد سياستگذاری فعال ....

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید .