بازاریابی و فروش

 • 27 بهمن 1395
  ۱۹ عادت یک فروشنده موفق

  ۱۹ عادت یک فروشنده موفق

  فروشنده‌ موفق تأثیر مستقیمی بر گسترش و رونق یک کسب‌و‌کار دارد. یک فروشنده‌ی تأثیرگذار، علاوه بر فروش بیشتر، موجب جلب رضایت مشتریان و در نهایت سبب به شهرت رسیدن و افزایش اعتبار یک برند می‌شود. اما فروشنده‌ موفق چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه عادت‌هایی باعث تأثیرگذاری و موفقیت یک نماینده‌ی فروش می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این سؤال با ما همراه باشید.
  نماینده‌ی فروش، از مهم‌ترین اجزای هر کسب‌و‌کار است. در واقع وظیفه‌ی یک فروشنده به تلاش برای فروش هر چه بیشتر محدود نمی‌شود. این فرد به نوعی نماینده‌ی یک برند، سازمان یا محصول است. وجود برخی عادات و رفتارها در فروشندگان، آنها را به یک فروشنده‌ موفق و تأثیرگذار تبدیل می‌کند. در ادامه چند نمونه از این عادات را بررسی می‌کنیم.
  ۱۹ عادت فروشنده‌های موفق.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

 • 12 مهر 1394
  گزارش فروش چیست؟

  گزارش فروش چیست؟

  گزارش عملکرد فروش چگونه می باشد؟
  در این گزارشات سود و زیان محصولات فروخته شده گزارش داده می شود و منجر به تصمیمات مهمی می گردد.
  در این گزارش مرتب بودن بر اساس تاریخ باید انجام بگیرد.
  در این گزارش برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز بخشی ضروریست که از گزارش های دیگر بدست می آید.
  گزارشات بدست آمده به مدیران در تصمیم گیری برای ادامه یا قطع فروش کالا کمک می کند.
  گزارش فروش را می توان بصورت روزانه ، هفتگی و یا ماهانه تهیه نمود و روند فروش را مقایسه کرد و برای ماه های بعد برنامه ریزی نمود....

   

  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 • 17 دی 1393
  ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﭼﯿﺴﺖ؟

  ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﭼﯿﺴﺖ؟

  ● ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺏ ﺧﻮﺏ
  ۱) ﺑﺮﻭﻥ ﮔﺮﺍﯾﯽ - ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﺍﯾﯽ:
  ﯾﮏ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﯾﺎﺏ ﺧﻮﺏ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻭﻥ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ،
  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﮔﺮﺍ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮ، ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﻓﻖ
  ﺗﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
  ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺯ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ
  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭼﻨﯿﻦ ﺭﻭﺍﺑﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
  ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭ
  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﻭﻥ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ
  ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ...

 • 25 شهریور 1393
  قوانین جدید در فروش

  قوانین جدید در فروش

  -1 ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ
  ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ .
  -2 ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ
  ﺍﺳﺖ .
  -3 ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ...

 • 18 تیر 1393
  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﺶ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ :

  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺷﺶ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ :

  ﺩﺭﺁﻣﺪ : ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ
  ﮐﻨﯿﺪ .
  ﻫﺰﯾﻨﻪ: ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ، ﺑﺰﻭﺩﯼ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ
  ﺑﻔﺮﻭﺷﯿﺪ ﮐﻪ ..

 • 17 تیر 1393
  فرمول موفقيت در فروش

  فرمول موفقيت در فروش

  فرمول مي‌گويد: استعداد × روابط= بهره‌وري. اين فرمول مشخص مي‌كند كه شما چه درآمدي مي‌توانيد به دست آوريد. اين فرمول ساده‌ترين روش موفقيت بسياري از آدم‌هاي پولدار را تشريح مي‌كند. وقتي استعداد خود را در روابطي كه با اشخاص داريد خوب مي‌كنيد بهره‌وري، عملكرد، اثربخشي و درآمد شما ...

 • 8 تیر 1393
  پنج حقیقت درباره شما و مشتری شما

  پنج حقیقت درباره شما و مشتری شما

  الف.مشتری رییس است

  تمام چیزهای که متعلق به شماست با پول مشتری تهیه شده است. هر ترفیعی که در تمام طول زندگی به دست می آورید با پول مشتری میسر شده است

  ب.مشتری سود‌آور است

  مشتری تنها غازی است که تاابد هر روز یک تخم طلا می گذارد،بنابراین باید مراقب او باشید.به مشتری تازه کمی بیشتر سرویس بدهید،چون انها بهترین مخاطبان شما برای فروش ...

 • 23 خرداد 1393
  وظايف مدير فروش چيست؟

  وظايف مدير فروش چيست؟

  اساساً وظايف مدير فروش نيز همانند هر مدير ديگري شامل برنامه ريزي، سازماندهي، گزينش نيروي انساني و انگيزش، هدايت و كنترل نيروهاي تحت سرپرستي خود مي باشد...