حسابداری • 27 آذر 1395
  صورت سرمایه

  صورت سرمایه

  صورت حساب سرمایه یکی از صورتهای مالی است و بیانگر خلاصه تغییراتی است كه در سرمایه یك واحد تجاری طی یك دوره مالی یا یكسال مالی روی می دهد .
  صورت حساب سرمایه با سرمایه اول دوره شروع شده در مرحله بعدی اگر مالكین شركت سرمایه گذاری مجدد در موسسه خود انجام داده باشند مبلغ این سرمایه گذاری به سرمایه اول دوره اضافه میشه همچنین اگر سود ویژه هم در طی همان دوره كسب كرده باشند مبلغ این سود نیز به سرمایه اول دوره اضافه می شود اما در ادامه اگر مالكین برداشتی از حساب شركت كرده باشند یا اینكه در طی دوره زیان ویژه داشته باشند ، این دو مبلغ از سرمایه اول دوره كسر می شود كه در نهایت به مبلغ سرمایه پایان دوره خواهیم رسید .
  پس به طور كلی تغییرات در سرمایه به دو صورت می باشند
  1- تغییراتی كه باعث افزایش در سرمایه اند        
  2- تغییراتی كه باعث كاهش در سرمایه اند
   همانطور كه متوجه شدید مبلغ سرمایه گذاری مجدد و سود ویژه باعث افزایش در سرمایه شده و مبلغ برداشت مالكین از حساب شركت و زیان ویژه باعث كاهش در حساب سرمایه می شوند .
   
  صورت سرمایه یك واحد خدماتی به طور كلی به صورت زیر تهیه میشود :....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

 • 20 آذر 1395
  شیوه های تحصیل دارایی های ثابت

  شیوه های تحصیل دارایی های ثابت

  شیوه های تحصیل دارایی های ثابت عبارتند از 
  -    نقدی 
  -    نسیه (کوتاه مدت – بلند مدت )
  -    یکجا 
  -    صدور سهام 
  -    رایگان (اهدا)
  -    ساخت و تولید 
  -    معاوضه 


  تحصل دارایی ها بصورت نقدی 
  بهای تمام شده دارایی ،شامل بهای خرید و کلیه مخارجی است که پرداخت می شود تا دارایی به وضعیت قابل استفاده برسد ....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

 • 3 آذر 1395
  حسابداری چک های مدت دار

  حسابداری چک های مدت دار

  با وجودی که بر اساس ماده 310 قانون تجارت چک سندی نقدی است و طبق ماده 311 قانون تجارت پرداخت مبلغ چک نباید وعده ای باشد و یا براساس ماده 313 همان قانون صدور چک های وعده دار ممنوع می باشد و یا باعنایت به ماده 13 قانون چک مصوب 72 صدور چک نمی تواند برخلاف قوانین ثبتی باشد ،معهذا دیده می شود که در ایران بین شرکت ها یا اشخاص چک های وعده ای مورد مبادله قرار می گیرد . در این حالت پیشنهاد می شود که اینگونه موسسات از دفتر یاداشت اسناد وارده و صادره استفاده کنند و به هنگام دریافت چک های وعده ای مشخصات آنها را در این دفاتر ثبت نموده و حساب حساب های دریافتنی را بدهکار نمایند .
  با استفاده از دفتر یاد شده روز سررسید سررسید : چک مذکور را از بایگانی خارج و به حساب جاری خود نزد بانک بخوابانند و ثبت زیر را انجام دهند :
  چک های در جریان وصول xxxx
                              حساب های دریافتنی xxxx

   بعد از آنکه اعلام وصول چک مذبور را از بانک دریافت نمودند ثبت زیر زده می شود :....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.

   

 • 1 آذر 1395
  نحوه مطالعه حسابداری صنعتی برای ارشد

  نحوه مطالعه حسابداری صنعتی برای ارشد

  در این مبحث نحوه مطالعه حسابداری صنعتی برای ارشد و همچنین منابع پیشنهادی و کتب موثر را معرفی می نماییم . امید است با تلاش و پشتکار به موفقیت دست یابید .
  هدف از این نوشتار تسهیل خواندن حسابداری صنعتی برای شما داوطلب عزیز می باشد.در ادامه به سه مبحث مهم می پردازم: منابع پیشنهادی، نحوه مطالعه، اولویت رئوس مطالب.
  منابع پیشنهادی:  
  بر اساس  نظرات رتبه های برتر، سه منبع زیر پیشنهاد می گردد:
  •  مروری جامع بر حسابداری صنعتی: دکتر ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد وافی، سلمان بیک بشرویه (2جلد)؛ انتشارات نگاه دانش
  • 2000 تست حسابداری صنعتی: دکتر کرمی؛ انتشارات نگاه دانش
  • مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی: جمشید اسکندری ( در صورت داشتن وقت کافی)

  مشخص است که از میان موارد فوق، منبع اول جهت یادگیری و تست و منبع دوم و سوم برای تست زنی و مرور مطالب مناسب می باشد.
  دغدغه هایی که دوستان در خصوص مورد اول اشاره می کنند شامل دشواری مطالب یا غیرقابل فهم بودن، کلی گویی، کم بودن تعداد تمرینهای اشاره شده در هر مطلب و غیره می باشد. خدمت این دوستان عزیز باید عرض کنم که این کتاب یک مروری جامع از کل مباحث بوده و تلاش شده است که به اصلی ترین نکات هر سرفصل اشاره کند و از مطالب پیش پا افتاده وغیر ضروری اجتناب نماید؛ لذا می توانم به تمامی دوستان این اطمینان را بدهم که این منبع واقعاً قابل اعتماد می باشد. اما باز هم باید تاکید کنم که گاهاً دغدغه های دوستان به جا می باشد و لازم است برای دلگرمی ایشان و یادگیری بهتر به منابع بیشتری اشاره شود. ولی نکته اصلی صحبت من این است که حتماً حتماً این منبع جز منابع مورد مطالعه قرار گیرد.
  برای آن دسته از دوستانی که می خواهند غیر از منبع شماره یک منبع دیگری بخوانند، منابع ذیل پیشنهاد می گردد:

 • 29 آبان 1395
  مانده گیری حساب ها

  مانده گیری حساب ها

  پس از تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی، افزایش و یا کاهش در حساب های مربوطه اعمال شده و سپس مانده گیری انجام می گیرد. برای مانده گیری یک حساب نخست ارقام بدهکار و ارقام بستانکار آن را جداگانه جمع نموده زیر هر ستون یادداشت و سپس جمع طرف کوچک تر را از جمع طرف بزرگ تر کسر می کنیم به حاصل این تفریق مانده حساب گفته می شود که باید زیر طرف عدد بزرگ تر نوشته شود.

  ضمن تشخيص و شناسايي حسابها معلوم شد كه هر حساب دو طرف دارد يكي بدهكار و ديگري بستانكار. مانده يا نتيجه حساب از تفريق جمع كوچكتر از جمع بزرگتر ستونهاي بدهكار وبستانكار حساب بدست مي ايد .دارائيها در سمت راست و بدهيها و سرمايه در سمت چپ ترازنامه و معادله حسابداري نشان داده مي شوند بنابر اين مانده حسابهاي دارايي در طرف راست و مانده حسابهاي بدهي و سرمايه در طرف چپ حساب منعكس مي گردد. چون طرف راست هر حساب را بدهكار و طرف چپ ان را بستانكار مي گويند از اين رو حسابهاي دارائي مانده بدهكار ( مانده طرف راست ) و حسابهاي بدهي و سرمايه مانده بستانكار ( مانده طرف چپ ) دارند .افزايشها در طرف مانده و كاهشها در طرف ديگر حساب ثبت مي شوند .

  براي مانده گيري ابتدا ارقام بدهكار و بستانكار يك حساب را جداگانه جمع مي زنيم .و جمع كوچكتر را از بزرگتر كسر مي كنيم به باقي مانده اي كه بدين ترتيب بدست مي ايد در اصطلاح دفتر داري مانده يا نتيجه گفته مي شود بديهي است كه اگر حسابي فقط شامل يك قلم باشد جمع و تفريق ضرورت ندارد و همان قلم مانده حساب تلقي مي شود.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

 • 25 آبان 1395
  روش های شناسایی درآمد در حسابداری

  روش های شناسایی درآمد در حسابداری

  شرایط و روش های شناسایی درآمد در حسابداری چه در حالت عمومی و چه در حالت های خاص، همگی به اصل بینادین تحقق و به دو ملاک عمومی 

  1- تحقق یافتن یا تحقق یافتنی گشتن و

  2 - کسب شدن بر می گردد.

  بر طبق بیانیه شماره 5 FASB روش های شناسایی درآمد در حسابداری به شرح زیر است:

  1- روش فروش
  در حالتی که دو ملاک فوق در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمات محقق شده است.

  2- روش تولید و تحویل
  در حالتی که معامله فروش یا دریافت وجه(یا هردو) مقدم بر تولید و تحویل باشد. مانند آبونمان نشریات و مجلات که درآمد در زمان تحویل شناسایی می شود. نه در تاریخ وقوع معامله یا قرارداد فروش یا در تاریخ دریافت وجه. در واقع در موقع دریافت وجه یا وقوع معامله فروش پیش دریافت معامله ثبت می شود و در زمان تحویل نشریه پیش دریافت بدهکار و درآمد بستانکار می شود.

  3- روش درصد پیشرفت کار
  در حالتی که قرارداد ساخت و ساز با مشتری پیش ار تولید منعقد می شود. درآمد مربوط همراه با پیشرفت کار و ......

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

 • 23 آبان 1395
  مفهوم تنخواه و حسابداری تنخواه

  مفهوم تنخواه و حسابداری تنخواه

   در اکثر شرکتها و موسسات همواره نياز مبرمي به پرداخت هزينه ها و تهيه کالا و مواد مصرفي وجود دارد. به منظور ايجاد سهولت و تسريع در امرفوق، اين گونه پرداختها از محل وجوه تنخواه‌گردان صورت مي‌پذيرد. البته بايد توجه داشت در برخي موارد، پرداختها جنبه فوريت دارند يا دسترسي به امکانات بانکي ميسر نباشد، جهت پرداخت اقلام عمده نيز روش تنخواه‌گردان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. که در اين صورت چنانچه پرداختهاي فوق الذکر از طريق بانک انجام گردد، به لحاظ تعدد پرداختها، اين امر باعث اتلاف وقت، پيچيدگي و ايجاد هزينه هاي اضافي ثبت و نگهداري مدارک خواهد شد.

  تعريف تنخواه گردان:

  ( تنخواه دار )مسئول تنخواه گردان کيست؟
  فردی که مبلغ مشخصی پول نقد (تنخواه ) مؤسسه در اختیار او می باشد و با داشتن اعتقاد به خدا و التزام قلبی در حفظ و نگهداری وجوه نزد خود کوشا بوده و از هرگونه استفاده از وجوه نقد نزد خود، به جز در راستای اهداف مؤسسه پرهیز می کند. پرداخت هزینه های جزئی مؤسسه بر عهده وی بوده و باید بداند استفادۀ نابه جا و نادرست،خیانت در امانت محسوب می گردد، و این عمل برخلاف رفتار حرفه ای یک حسابدار می باشد.تنخواه گردان عبارت است از مبلغ ثابت و از پيش تعيين شده که بصورت نقد يا موجود در....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

 • 21 آبان 1395
  اسناد و مدارک مثبته در حسابداری

  اسناد و مدارک مثبته در حسابداری

  در حسابداری به مجموعه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله و یا یک رویداد مالی مشخص دارد، اسناد و مدارک مثبته گفته می شود. مانند قبوض آب و برق، گاز، تلفن، فیش بانکی، فاکتور دریافت
  خدمات ، چک ، سفته ، فاکتور خرید و فروش و … لازم به ذکر است اسناد مثبته حتماً نبايد چاپی و دارای شکل بخصوصی باشد. بلکه شکل اسناد متنوع و ممکن است دست نویس باشد. حسابداران، پس از وقوع هر
  رویداد مالی اسناد و مدارک مربوط را جمع آوری می کنند. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است، و به خاطر همین است که باید اسناد مثبته روشن، واضح و معتبر باشند تا اشخاص بتوانند
  به عنوان مبنای کار از آنها استفاده کنند.

  اسناد و مدارك مثبته عبارت اند از :
  مجموعه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله و یا یک رویداد مالی مشخص دارد.

  در حسابداری برای بدهکار و بستانکار کردن حسابها نمی توان بر اساس گفته های افراد و مدارک شفاهی اقدام نمود بلکه حتما باید کاغذ و مدرک وجود داشته باشد.به اسناد و مدارکی که نشان دهنده وقوع یک رویداد مالی هستند اصطلاحا اسناد و مدارک مثبته می گویند.در تمامی انواع مدارک مثبته باید تاریخ وقوع رویداد مالی،مبلغ رویداد مالی و شرح رویداد مالی به طور شفاف و گویا درج شده باشد.

  اسناد مثبته از یکطرف پیش نیاز تجزیه و تحلیل رویداد مالی هستند تا ثبت حسابداری صورت بگیرد و از طرفی دیگر برای پیگیری های بعدی.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .