حسابداری • 21 آبان 1395
  اسناد و مدارک مثبته در حسابداری

  اسناد و مدارک مثبته در حسابداری

  در حسابداری به مجموعه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله و یا یک رویداد مالی مشخص دارد، اسناد و مدارک مثبته گفته می شود. مانند قبوض آب و برق، گاز، تلفن، فیش بانکی، فاکتور دریافت
  خدمات ، چک ، سفته ، فاکتور خرید و فروش و … لازم به ذکر است اسناد مثبته حتماً نبايد چاپی و دارای شکل بخصوصی باشد. بلکه شکل اسناد متنوع و ممکن است دست نویس باشد. حسابداران، پس از وقوع هر
  رویداد مالی اسناد و مدارک مربوط را جمع آوری می کنند. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است، و به خاطر همین است که باید اسناد مثبته روشن، واضح و معتبر باشند تا اشخاص بتوانند
  به عنوان مبنای کار از آنها استفاده کنند.

  اسناد و مدارك مثبته عبارت اند از :
  مجموعه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله و یا یک رویداد مالی مشخص دارد.

  در حسابداری برای بدهکار و بستانکار کردن حسابها نمی توان بر اساس گفته های افراد و مدارک شفاهی اقدام نمود بلکه حتما باید کاغذ و مدرک وجود داشته باشد.به اسناد و مدارکی که نشان دهنده وقوع یک رویداد مالی هستند اصطلاحا اسناد و مدارک مثبته می گویند.در تمامی انواع مدارک مثبته باید تاریخ وقوع رویداد مالی،مبلغ رویداد مالی و شرح رویداد مالی به طور شفاف و گویا درج شده باشد.

  اسناد مثبته از یکطرف پیش نیاز تجزیه و تحلیل رویداد مالی هستند تا ثبت حسابداری صورت بگیرد و از طرفی دیگر برای پیگیری های بعدی.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

 • 20 آبان 1395
  مفهوم اسناد پرداختنی

  مفهوم اسناد پرداختنی

  تعریف اسناد پرداختنی و ماهیت آن:

  به تعهدات ایجاد شده برای یک مؤسسه در قبال اخذ وجه نقد و یا دریافت کالا یا خدمات بدهی می گویند . پرداخت بدهی می تواند نقدی، با انتقال دارایی ها و یا انجام خدمات تسویه گردد. برخی از بدهی ها عبارت اند از:
  اسناد پرداختنی: اسناد تجاری که از سوی مؤسسه به واسطۀ دریافت کالا یا خدمات صادر شده است.
  حساب های پرداختنی: بدهی های مؤسسه به دیگران بابت خرید نسیه دارایی یا دریافت خدمات ازدیگران که ایجاد شده است.

  وام پرداختنی: میزان بدهی مؤسسه بابت استقراض منابع مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی )بانک ها ومؤسسات اعتباری و ...(
  پیش دریافت ها: وجوهی که بابت ارائه خدمات یا کالا در آینده، از مشتریان دریافت شده است.

  در زیر به تشریح اسناد پرداختنی می پردازیم.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

 • 18 آبان 1395
  چه تفاوتی بین اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره وجود دارد؟

  چه تفاوتی بین اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره وجود دارد؟

  مدیر غیر موظف ( Non-executive director) عضو غیر موظف هیئت مدیره یا مدیر غیر اجرایی، در شرکت‌های سهامی، به مدیرانی اطلاق می‌گردد، که تنها مسئولیت ناشی از عضویت در هیئت مدیره شرکت را برعهده داشته و در شرکت حضور فیزیکی و مسئولیت اجرایی ندارند.

  مدیران غیر موظف، تنها در ساعات تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور دارند و اغلب بعنوان مشاور مدیران ارشد عمل می‌نمایند و ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. این مدیران به مثابه وکیل شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات مصوب و اساسنامه شرکت اجرا می‌نمایند.

  اعضاء هیئت مدیره شرکتها یا موظف هستند یا غیرموظف. اعضاء موظف علاوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت) می باشند ولی عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارند و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت می کند ...

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 • 17 آبان 1395
  اسناد دریافتنی و ثبت های آن

  اسناد دریافتنی و ثبت های آن

  اسناد دریافتنی زیر مجموعه دارایی ها می باشد و در حسابداری وجوه نقد به عنوان دارایی جاری ثبت می گردد . اسناد دریافتنی شامل چک و سفته  می باشد اماامروزه در مبادلات تجاری به شکل گسترده ای از چک استفاده می‌‎شود. در این مبادلات معمولا نوعی از بدهی یا طلب به نوع دیگری از آن تبدیل می‌‎شود.به عنوان مثال با دریافت چک از شخصی که به ما بدهکار می‎باشد نوع بدهی وی از حساب دریافتنی به اسناد دریافتنی تغییر می‎یابد. این بدهی تا زمان وصول چک یا تسویه مبلغ بدهی وجود دارد و شخص بدهکار ملزم به پاس کردن چک و یا پرداخت وجه در قبال چک ارائه شده می‎باشد.

  در این مقاله ثبت‎های حسابداری مربوط به دریافت چک (اسناد دریافتنی) و مراحل گوناگون آن آموزش داده می‎شود.

  مرحله اول – فروش کالا یا ارائه خدمات به مبلغ 100/000/000 ریال به شرکت آلفا در تاریخ 1395/01/16:

  در این مرحله شرکت آلفا در سند تاریخ 1395/01/16 به میزان مبلغ فاکتور بدهکار و حساب فروش بستانکار می‎شود.

  حساب‎ها و اسناد دریافتنی - حساب‎های دریافتنی تجاری – شرکت آلفا             100/000/000

                     فروش و درآمد – فروش کالا                                                                             100/000/000

  نکته: با توجه به فعالیت اصلی شرکت که فروش مواد اولیه می‎باشد، رویداد فوق در حساب‎های دریافتنی تجاری ثبت شد.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .

   

 • 16 آبان 1395
  حساب های دریافتنی و روش های طبقه بندی آن

  حساب های دریافتنی و روش های طبقه بندی آن

  در جریان فعالیت های عادی ممکن است واحدهای اقتصادی در قبال ارئه خدمت یا فروش دارایی به طور نسیه، از دیگران طلبکار شوند و معمولاٌ این قبیل دارایی ها تحت عنوان حسابهای دریافتنی نامیده می شوند. حساب های دریافتنی نشان دهنده مطالبات واحد تجاری از اشخاص و شرکت ها می باشد. این حساب ممکن است از فروش کالا یا ارائه خدمات، پرداخت مساعده، پرداخت وام یا مواردی از این قبیل ایجاد شود.
   جهت استفاده از حساب های دریافتنی آنها را دسته بندی می نمایند .در زیر به 5 طبقه بندی رایج اشاره می شود کهبه طور مختصر هرکدام را توضیح می دهیم .
   
  1- طبقه بندی بر اساس عامل ایجاد مطالبات:
  در صورتی که این مطالبات از طریق فعالیت مستمر و اصلی واحد تجاری (فروش کالا یا ارائه خدمات) به وجود آمده باشند "حساب های دریافتنی تجاری" نامیده می شوند به عنوان مثال مطالبات ناشی از فروش درب اتوماتیک در شرکت تولید کننده این محصول باید در حساب های دریافتنی تجاری ثبت شود.
  چنانچه مطالبات ناشی از عواملی غیر از فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری باشد "حساب های دریافتنی غیر تجاری" نامیده می شوند. پرداخت مساعده به پرسنل، پرداخت وام به اشخاص و شرکت ها جز این گروه حساب های دریافتنی می باشند.
   
  نکته: در نظر داشته باشید که نوع فعالیت واحد های تجاری مشخص کننده این نوع از تفکیک نیز می باشد. برای نمونه.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

   

 • 5 آبان 1395
  جدول حقوق و دستمزد سال 96

  جدول حقوق و دستمزد سال 96

   

  پیش بینی میزان حقوق و دستمزد سال 1396 
  شرح  سال 1394 سال 1395 سال 96
  حدالاقل دستمزد ماهانه  7,124,250 8,122,660 9،299،310
  حق مسکن ماهیانه  400,000 400,000 400,000
  حق بن (خوار و بار ) 1,100,000 1,100,000 1,100,000
  حق اولاد - یک فرزند  712,420 812,160 929,931
  حق اولاد - دو فرزند  1,424,850 1,624,320 1,859,862
  حق سنوات روزانه  10,000 10,000 17,000
  حق سنوات ماهانه  300,000 300,000 510,000
  حدالاقل دستمزد روزانه  237,475 270,720 309,977
  مجموع دریافتی افراد مجرد  8,924,300 9,721,640 10,799,624
  مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  9,636,710 10,533,800 11,684,310
  مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  10,349,120 11,345,960 12,659,172
  حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  44،918 50،118 56،246
  حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  62،885 70،165 78،745
                                                        مبالغ همگی به ریال می باشد 

   

   میزان دستمزد سال 96 بصورت رسمی 14.5 درصد افزایش پیدا نمود .

  مطالب مرتبط با افزایش حقوق و دستمزد سال 96

   

   

   

 • 8 مهر 1395
  لایحه اصلاح قانون کار مغایر قانون اساسی می باشد

  لایحه اصلاح قانون کار مغایر قانون اساسی می باشد

  عضو کمیته‌های بیمه و درمان خانه‌های کارگر می‌گوید لایحه اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفته شدن اصول مربوط به حقوق ملت قانون اساسی نوشته شده است.

     «اکبر قربانی» گفت: حقیقت این است که در لایحه پیشنهادی دولت تمامی مواردی که براساس حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی برای کارگران تعیین شده است از روابط کار حذف و برچیده شده است.

  وی ادامه داد: شاید یکی از مهمترین مصداق این موارد، رویکردی باشد که از سوی نویسندگان لایحه مذکور برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شده است. دبیرخانه کارگر غرب تهران با یادآوری اینکه  در حال حاضر به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان ملزم هستند تا تمامی کارگران را تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.

  این فعال کارگری بایادآوری اینکه این تکلیف قانونی به منزله اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص برقراری چترحمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های کارگری است، افزود: به صورت مشخص در این لایحه تصمیم بر این است تا از طریق رقیب تراشی برای سازمان تامین اجتماعی زمینه ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به کارگران محدود شود.

  وی گفت: کسانی که این لایحه را نوشته‌اند حتی تفاوت میان بیمه های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توان با سیاست‌های حاکم بر مناسبات بیمه های بازرگانی به کارگران خدمات اجتماعی ارائه کرد.......

  به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

 • 2 مهر 1395
  شناخت انواع حسابداری برای انتخاب نرم افزار مناسب

  شناخت انواع حسابداری برای انتخاب نرم افزار مناسب

  هنگام انتخاب نرم افزار مناسب برای کسب و کارتان باید چند نکته اساسی را بدانید . در ابتدا تفاوت انواع شاخه های حسابداری را برایتان شرح می دهیم تا بدانید هر نرم افزار برای کدام مدل از حسابداری طراحی و پیاده سازی شده است .
  در این بخش مهم ترین شاخه های حسابداری را بررسی میکنیم وهمچنین اهمیت شناخت رشته های حسابداری هنگام انتخاب نرم افزار حسابداری مناسب را تشریح می نماییم .
  حسابداری عمومی
  حسابداری عمومی یا مالی که حسابداری بازرگانی هم نامیده می شود، اصول و موازین دفترداری و حسابداری دوبل را بیان میکند. چگونگی ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری، تهیه صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آنها در رشته حسابداری عمومی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. اصول و مبانی حسابداری عمومی در موسسات خدماتی و تجاری و بازرگانی مورد استفاده هستند. همین اصول و مبانی، اساس و پایه مباحث سایر رشته های مختلف حسابداری نیز هست.
  نرم افزار حسابداری مناسب برای این رشته باید امکان تعریف کدینگ منطبق با استانداردهای دارایی را داشته باشد. حداقل سطوح مورد نیاز برای کدینگ در این نوع از نرم افزارهای حسابداری شامل گروه حساب، حساب کل، حساب معین و تفصیل است. بخش گزارش گیری در نرم افزار حسابداری بازرگانی باید دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر معین و تراز آزمایشی را به راحتی و درستی در اختیار حسابدار قرار دهد. در کنار نرم افزار حسابداری که کار دفترداری شرکت را به طور کامل پوشش میدهد، وجود نرم افزارهای انبارداری و فروش  و همچنین.....

  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید .