آشنایی مقدماتی با اکسل

آشنایی مقدماتی با اکسل

این نرم افزار قابلیت پذیرش اطلاعات و داده ها و اعمال عملیات تعریف شده روی آنها را دارد . به کمک این نرم افزار میتوان محاسبات دشوار و پیچیده را به راحتی انجام داد ، اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرد و با کمک ابزار های گرافیکی موجود نمودار های لازم را رسم کرد . همچنین این نرم افزار تعداد زیادی فرمول و تابع آماده در زمینه های مختلف از جمله مالی ، ریاضی و مهندسی ، آمار و .... را در خود جای داده است .


معرفی سلول ها 
همانطور که مشاهده کردید صفحه اصلی اکسل یک کاربرگ خالی است . این کاربرگ با خطوط افقی و عمودی بصورت یک جدول بزرگ مشاهده می شود . هر خانه از این جدول یک سلول نام دارد . اطلاعاتی که برای تجزیه و تحلیل باید به اکسل وارد شوند ، در سلول نوشته می شوند . هر کاربرگ اکسل 16384 ستون و 1048576 سطر دارد .


نام گذاری سلول ها 
هر ستون اکسل با یک ، دو و یا سه حرف لاتین نام گذاری شده است . نام ستون در بالای آن نوشته شده است . 26 ستون اول هر کاربرگ با یک حرف لاتین و ستون های بعدی با ترکیبی از دو و سه حرف نام گذاری شده اند . در شکل زیر نام ستون ها را مشاهده می کنید .

نام ستون ها در اکسل
همچنین هر سطر اکسل نیز با یک شماره مخصوص نام گذاری شده است . در شکل زیر شماره ستون ها را مشاهده میکنید .

نام سطر ها در اکسل
هر سلول کاربرگ با یک نام و یا آدرس مخصوص به خود شناخته می شود . نحوه نام گذاری سلول ها به این صورت است که ابتدا نام ستونی که آن سلول در آن قرار دارد و سپس شماره سطر آن بیان می شود . برای مثال سلولی که در ستون D  و در سطر 2 قرار دارد با نام D2 شناخته می شود .


سلول فعال 
همانطور که قبلا بیان شد، اطلاعات ورودی به اکسل در سلول ها وارد می شوند . هر سلول اکسل می تواند حاوی اطلاعاتی نظیر عدد ، متن ، تاریخ ، عکس ، واحد پولی و فرمول باشد . برای اینکه داده ها به سلول وارد شوند ابتدا باید آنها را فعال کرد . برای فعال سازی یک سلول کافی است با موس یک بار روی آن کلیک نمایید . برای مثال قصد داریم سلول B3 را فعال کنیم تا در آن عملیاتی انجام دهیم . برای این کار با موس روی این سلول یک بار کلیک می کنیم . در تصویر زیر سلول فعال شده B3  را مشاهده می کنید .

سلول فعال در اکسل
همانطور که پیداست شکل ظاهری سلول فعال با سایر سلول ها تفاوت دارد . شماره ستون و نام سطر آن با رنگی متفاوت نمایان و اطراف سلول فعال کادری ضخیم ایجاد می شود .


کادر نام 
کادر نام (Name box) کادری است که نام سلول فعال در آن نمایش داده می شود . این کادر در بالای کابرگ قرار دارد . در تصویر زیر محل قرار گیری کادر نام را مشاهده می کنید که در آن نام سلول B3 را که فعال شده نمایش داده می شود .

کادر نام در اکسل
برای فعال سازی یک سلول از کادر نام هم میتوانید استفاده کنید . فرض کنید می خواهید سلول A2 را فعال کنید . برای این کار کافیست در کادر نام آدرس A2 را نوشته و کلید Enter  را بفشارید .

کادر نام در اکسل
خواهید دید که سلول A2  فعال شده است .

سلول فعال در اکسل 1

مطالب مرتبط

آموزش اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

باز کردن صفحه جدید در اکسل

فعال کردن همزمان چند سلول در اکسل

وارد کردن اطلاعات به سلول ها

نوار فرمول در اکسل

کپی کردن یک سلول در اکسل

جابجا کردن یک سلول در اکسل

حذف محتویات یک سلول در اکسل