محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری، بر اساس آخرین مزد روزانه

محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری، بر اساس آخرین مزد روزانه

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان زنجان گفت: میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده‌ها بر اساس آخرین مزد روزانه پیش از وقوع بیماری محاسبه می‌شود.
«مسعود علیاری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بیمه شده‌هایی که تحت معالجات پزشکی و یا درمان‌های توانبخشی قرار می‌گیرند، چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج به طور موقت قادر به کار نباشند، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت. این در حالی است که میزان غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده متأهل و یا بیمه شده‌ای که پدر و مادرش در تکفل او هستند، بر مبنای سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه محاسبه می‌شود.
این مسئول ادامه داد: غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شده مجرد و غیرمتکفل در صورتی که با هزینه سازمان بستری شود، بر مبنای یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه و در غیر این صورت، بر مبنای دو سوم آن محاسبه می‌شود.
وی هم‌چنین افزود: آخرین مزد و یا حقوق روزانه بیمه شده که مبنای تعیین غرامت دستمزد ایام بیماری است، از تقسیم مجموع مزد و یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در آخرین ۹۰ روز پیش از استراحت، بر روزهای کارکرد در این ۹۰ روز محاسبه می‌شود. البته برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، بیمه شده باید با در دست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر به شعبه سازمان تامین‌اجتماعی مراجعه کند.
علیاری خاطرنشان کرد: مدت دریافت غرامت دستمزد، جزو سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود و میزان غرامت دستمزد جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معادل صد درصد حقوق و مزایای زمان اشتغال آنان است.

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۶

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید