اعلام سطوح دستمزدی و مبلغ حق بیمه کشاورزان و روستاییان در سال ۹۶

اعلام سطوح دستمزدی و مبلغ حق بیمه کشاورزان و روستاییان در سال ۹۶

 سطوح دستمزدی و حق بیمه سال۹۶ بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اعلام شد.
به گزارش ایسنا، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بخشنامه سطوح دستمزدی و مبالغ درآمد ماهیانه که مبنای وصول حق بیمه سال ۹۶ است را اخیرا ابلاغ کرده است.
بالاترین سطح درآمدی ماهیانه مشمولان در سال ۹۵، ۳۰۰ هزار تومان و بیشترین مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بود که بر اساس بخشنامه جدید سال ۹۶ ، کمترین میزان به ۳۵۰ هزار تومان و بیشترین درآمد ماهیانه به ۸۰۰ تومان می‌رسد.
بر این اساس، درآمد ماهیانه سطح یک، ۳۵۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۲۱۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح دو، ۴۰۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۲۴۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح سه، ۴۵۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۲۷۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح چهار، ۵۰۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۳۰۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح پنج، ۵۵۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۳۳۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح شش، ۶۰۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۳۶۰ هزار تومان برای بیمه شده، سطح هفت، ۷۰۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۴۲۰ هزار تومان برای بیمه شده و سطح هشت، ۸۰۰ هزار تومان با حق بیمه سالیانه ۴۸۰ هزار تومان برای بیمه شده در نظر گرفته شده است.
بر اساس بخشنامه مذکور، بیمه‌گذاران باید با مراجعه به کارگزاری‌های صندوق و پس از تشکیل و تکمیل فرآیند نام‌نویسی، یکی از سطوح هشتگانه مصوب را انتخاب و بر مبنای مبلغ درآمدی ماهیانه مندرج در آن، نسبت به واریز ۵ درصد حق بیمه سهم خود به صورت سالیانه و به طور یکجا به حساب متمرکز شماره ۶۰۰۶۰۹ صندوق نزد بانک کشاورزی اقدام کنند.

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید