تعیین دستمزد۹۶وارد فازجدید شد

تعیین دستمزد۹۶وارد فازجدید شد

بعد از توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر حداقل هزینه معیشت کارگران، با آغاز جلسات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد۹۶ از روز یکشنبه وارد فاز جدیدی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد تخصصی مزد از نیمه آذر با هدف تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار و با حضور شرکای اجتماعی فعالیت خود را آغاز کرد و خروجی این جلسات، تعیین هزینه ماهیانه معیشت خانوار به میزان ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان معیاری برای تعیین مزد سالانه بود.
با اتمام جلسات ستاد مزد و تعیین حداقل هزینه معیشت در هفته گذشته، از روز یکشنبه هفته جاری جلسات شورای عالی کار با دستور کار چگونگی رسیدن حداقل دستمزد سالانه به نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی این شورا آغاز می‌شود.
قرار است در جلسات شورای عالی کار، نتایج خروجی ستاد مزد بین اعضا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا اینکه تا پایان اسفند حداقل مزد سال ۹۶ با توافق شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی نهایی شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای تورم سالانه و به گونه‌ای تعیین شود که زندگی یک خانواده کارگری قابل تامین باشد، اما طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از سال ۹۰ همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شکاف بین تورم و حداقل دستمزد سالانه افزایش یافت. از همین رو برای جبران این فاصله، امسال برای نخستین بار حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران تعیین شد تا فاصله حداقل دستمزد تا این هزینه به تدریج جبران شود.
یکی از پیشنهادات مهم در شورای عالی کار برای چگونگی رسیدن به نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان، تعیین یک بازه زمانی برای رسیدن حداقل دستمزد به این نرخ است.
با توجه به اینکه حداقل هزینه معیشت زندگی کارگران مورد پذیرش گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است، به نظر می‌رسد تعیین بازه زمانی چند ساله برای رسیدن به این میزان، مهمترین محور جلسات شورای عالی کار باشد تا بر مبنای آن حداقل دستمزد ۹۶ تا پایان اسفند تعیین شود.

برای مشاهده اخبار تعیین دستمزد کارگران اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید