سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی یکسان شد

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش خصوصی و دولتی یکسان شد

نمایندگان مجلس با تصویب مقرر کردند کارکنان بخش خصوصی و دولتی که ماهانه تا ۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشند از پرداخت مالیات معاف می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان ابهام بندی از لایحه بودجه در خصوص معافیت های مالیاتی رابرطرف کردند.
بر اساس این ماده مقرر شد سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۹۶ مبلغ ۲۴  میلیون تومان در سال تعیین می شود.
نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و به نسبت مازاد آن ۲۰ درصد است.
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم ۱۸ میلیون تومان تعیین می گردد.
پزشکیان در پایان قرائت این ماده گفت: این معافیت برای بخش دولتی و خصوصی است.
به گزارش مهر، پیش از این ابهامی در این ماده وجود داشت که معافیت مالیاتی بخش دولتی ۲ میلیون تومان و معافیت مالیاتی بخش خصوصی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس این اصلاحیه جدید افرادی که ماهانه ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از پرداخت مالیات معاف هستند. افرادی که تا ۱۰ میلیون حقوق ماهانه دریافت می کنند باید ماهانه ۱۰ درصد مالیات بپردازند و افرادی که دارای حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان نیز باشند باید ماهانه ۲۰ درصد مالیات بپردازند.
علاوه بر این کسبه با درآمد ماهانه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف هستند

برای مشاهده اخبارحداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید