سقف معافیت مالیات حقوق ۹۶ به دو میلیون تومان افزایش یافت

سقف معافیت مالیات حقوق ۹۶ به دو میلیون تومان افزایش یافت

علی کاظمی اظهار کرد: پیش از این دولت پیشنهاد کرده بود که سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت ماهانه ۱.۵ میلیون تومان تعیین شود که با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت تا دو میلیون تومان در ماه افزایش یافت.

به گفته وی، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۶ مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

 

جدول حقوق و دستمزد سال 96

جزئیات عیدی کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی