میزان معافیت مالیاتی حقوق سال 96

میزان معافیت مالیاتی حقوق سال 96

میزان معافیت مالیاتی سال 96 همراه با لایحه بودجه به مجلس رفت و بر این اساس مبلغ 240،000،000 ریال در سال معاف از مالیات می باشد .

بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم دو میلیون تومان تعیین شده است.
به گزارش ایسنا، طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که دولت به مجلس پیشنهاد کرده است. سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده 24 میلیون تومان در سال تعیین شده است که این میزان حدود دو میلیون تومان در ماه است.
در بند الف تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ 24 میلیون تومان در سال تعیین می‌شود.
گفتنی است حقوق های بیش از  2  میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابه‌التفاوت سقف تا همین رقم، باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد خواهد بود.

تصویر بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق سال 96

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق 96

 مطالب مرتبط

 

نصاب معاملات کوچک در سال 96

تغییرات سامانه ثبت نام الکترونیک بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۶

ارسال لیست مالیات بر حقوق

جدول حقوق و دستمزد سال 96