معافیت مالیاتی حقوق سال 95

معافیت مالیاتی حقوق سال 95

ریاست محترم جمهوری در آخرین جلسه با هیئت وزیران  میزان معافیت مالیاتی حقوق  در سال 95 را  تصویب نمودند .براساس   این مصوبات در سال آينده حقوق و دستمزد تا سقف 156،000،000 ريال از ماليات معاف است. به‌عبارت ديگر سقف معافيت مالياتي حقوق براي هر‌ماه (13،000،000 ریال )يك ميليون و سیصد هزار تومان خواهد بود. سقف معافيت مالياتي در سال‌جاري يك ميليون و یکصد و پنجاه هزار تومان است. مصوبه دولت در قالب بخشي از لايحه بودجه سال 95 به مجلس ارائه خواهد شد و براي اجرايي شدن بايد به تصويب نهايي مجلس و شوراي نگهبان هم برسد.

 

مطالب مرتبط

جدول حقوق و دستمزد 95

جدول حقوق و دستمزد 94